Plannen 2018 – 2022

Een solidair, rechtvaardig en duurzaam Etten-Leur: dat is waar de PvdA zich ook de komende vier jaar weer voor wil inzetten. Wij hebben oog voor iedereen in Etten-Leur. Voor gezinnen, jongeren en ouderen. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor iedereen die duurzaamheid belangrijk vindt. Voor jou dus! Dit is wat wij de komende jaren willen bereiken.

1. Werk voor iedereen

Mensen die al langere tijd in de bijstand zitten of die voorheen in de WVS zouden zijn ingestroomd maar dat nu niet meer kunnen, moeten we helpen bij het vinden van werk. Bijvoorbeeld door hen, met de juiste begeleiding, bij de gemeente zelf in dienst te nemen voor taken als groenvoorziening, schoonmaak en post. Lees meer.

2. Kinderarmoede bestrijden

In Etten-Leur groeien te veel kinderen op in armoede. Daarvan zijn er 400 kinderen die geen aanspraak kunnen maken op regelingen voor armoedebestrijding, omdat hun ouders nét een te hoog inkomen hebben. We willen de zogenoemde Klijnsmagelden inzetten voor deze doelgroepen en een Kindpakket invoeren. Lees meer. 

3. Betaalbare woonruimte voor jongeren

Jongeren die het ouderlijk huis willen verlaten, kunnen maar moeilijk een betaalbare woning vinden en verdienen vaak niet genoeg voor het afsluiten van een hypotheek. Wij willen onderzoeken of experimentele woonvormen, zoals tiny houses, een oplossing kunnen zijn. Lees meer. 

4. Fietsen en wandelen stimuleren

Wanneer in Etten-Leur een gebied opnieuw wordt ingericht, willen wij dat er meteen vrij liggende en door groen omzoomde fiets- en wandelpaden worden gerealiseerd van en naar het centrum en tussen de wijken. Zo wordt fietsen en wandelen aantrekkelijker en veiliger. Het resultaat: gezondere inwoners, minder fijnstof en CO2 en een mooiere gemeente. Lees meer. 

5. Energieneutraal in 2035

Energiebesparende openbare verlichting, een wagenpark dat zoveel mogelijk elektrisch is, voordelige duurzaamheidsleningen voor verenigingen die groener willen worden, nieuwe huizen alleen nog zonder gasaansluiting bouwen en projectontwikkelaars alleen nog uitnodigen als ze voldoen aan onze duurzaamheidsnormen: zo wordt Etten-Leur in 2035 energieneutraal. Lees meer. 

6. Minder eenzaamheid onder ouderen

Er zijn in Etten-Leur te veel eenzame ouderen. Wij vinden dat het sociaal wijkteam in kaart zou moeten brengen welke ouderen dat zijn, zodat ze gekoppeld kunnen worden aan speciaal getrainde vrijwilligers die met hen een boodschap doen of een blokje om wandelen. Die vrijwilligers kunnen ook langdurig werklozen zijn, die op deze manier een maatschappelijke bijdrage leveren. Lees meer. 

7. Versterken van het wijkteam

Het wijkteam is op de goede weg en wij willen inzetten op versterking daarvan. Door betere samenwerking met en tussen professionals op het gebied van wonen, welzijn en zorg en de gemeente en de politie kan een sociaal wijkteam de problemen in de buurt signaleren en zoeken naar een oplossing. Lees meer. 

8. Een toekomstbestendig afvalplan

De komende jaren stelt de gemeente Etten-Leur een nieuw afvalplan op. Wij vinden dat het uitgangspunt moet zijn dat de grootste vervuilers het meest betalen. De kosten voor de Etten-Leurse huishoudens mogen in elk geval niet stijgen. Het scheiden van afval moet beloond worden. Lees meer. 

9. Oog voor natuur en milieu

Het is belangrijk dat kinderen én volwassenen zich meer bewust worden van het milieu en de onschatbare waarde van de natuur om hen heen. Daarom vinden wij dat er een Milieu Educatief Centrum (MEC) moet komen: een op zichzelf staande stichting die activiteiten en educatie op het gebied van milieu organiseert in samenwerking met onder meer bijenhouders en IVN. Onderdeel van het MEC wordt een kinderboerderij. Lees meer. 

10. Behouden wat goed is

Etten-Leur heeft een bruisend centrum en een hoog voorzieningenniveau. Onze openbare ruimte is netjes verzorgd, er zijn volop sportverenigingen en toch zijn de gemeentelijke lasten in Etten-Leur relatief laag. Wij vinden het belangrijk om de voorzieningen op peil te houden en de gemeentelijke heffingen en belastingen laag. Zo blijft Etten-Leur voor iedereen leefbaar en prettig. Lees meer. 

Stem 21 maart op de PvdA

Je ziet: de PvdA heeft oog voor jou en voor alles wat er in Etten-Leur speelt. Wil je meer weten over onze tien speerpunten en de kandidaten die staan te popelen om onze plannen in de gemeenteraad waar te maken? Kijk dan snel op verder op onze website en stem op 21 maart op de PvdA!