4. Fietsen en wandelen stimuleren

We willen fietsen en wandelen in Etten-Leur aantrekkelijker én veiliger maken. Het resultaat: gezondere inwoners, minder fijnstof en CO2 en een mooiere gemeente.

Fietspaden en wandelpaden

Om fietsen en wandelen aantrekkelijker te maken, is het belangrijk om te zorgen voor vrij liggende en door groen omzoomde fiets- en wandelpaden. Dat willen we niet als een op zichzelf staand project aanpakken, we willen wel dat er alvast een grof plan komt waarin zichtbaar is hoe we kunnen groeien naar snelle en directe verbindingen vanuit de rand van de bebouwde kom naar het centrum met tussenverbindingen, in de vorm van een spinnenweb. Op de momenten dat in de bebouwde kom van Etten-Leur een gebied opnieuw wordt ingericht en op de schop gaat, kan een veilig fiets- en voetpad meteen worden meegenomen. Dat kost uiteraard geld, maar levert ook geld op: een betere gezondheid van onze inwoners en uiteindelijk dus minder ziektekosten. Om de fietsvriendelijkheid nog verder te verbeteren, zou het goed zijn om op enkele plaatsen oplaadpunten voor elektrische fietsen te realiseren.

Veiligheid voor fietsers

Aantrekkelijk en veilig fietsen is onmogelijk zolang de grootste knelpunten nog niet zijn aangepast. Bij het Raadhuisplein en de Bisschopsmolenstraat bijvoorbeeld, en op het Anna van Berchemplein. Ook in de nieuwe stationsvisie moet aandacht zijn voor de veiligheid.

Op voeten en fietsen naar school

Daarnaast vinden wij dat er speciale aandacht zou moeten zijn voor veiligheid rondom scholen. Enerzijds kunnen we zorgen voor meer veiligheid door middel van het aanpassen van de verkeerssituaties. Anderzijds vinden wij dat de gemeente ouders moet stimuleren om hun kinderen zo min mogelijk met de auto naar school te brengen. ‘Op voeten en fietsen naar school’ zou het motto moeten zijn.

Ga terug