2. Kinderarmoede bestrijden

In Etten-Leur groeien te veel kinderen op in armoede. Daar wil de PvdA iets aan doen. 

Opgroeien in armoede

Wij vinden dat de doelgroep ‘kinderen in armoede’ niet beperkt mag worden tot kinderen die opgroeien in bijstandsgezinnen. Er zijn immers ook kinderen die opgroeien in zogenoemde ‘verborgen armoede’: bijvoorbeeld kinderen van ouders in de schuldhulpverlening, kinderen van zelfstandig ondernemers die ondanks het feit dat ze werken van een minimuminkomen moeten rondkomen of kinderen van (alleenstaande) ouders met een ‘besteedbaar’ inkomen net boven de 120% van het minimum. Zij kunnen geen aanspraak maken op regelingen voor armoedebestrijding, omdat hun ouders nét een te hoog inkomen hebben. Daarbij gaat het in Etten-Leur om 300 tot 400 kinderen. Wij vinden dat aantal te hoog.

Klijnsma-gelden beter besteden

Gemeenten hebben van het Rijk de beschikking gekregen over zogenoemde Klijnsmagelden. Dat geld kan worden besteed om kinderen die in armoede leven te helpen. Ook de gemeente Etten-Leur heeft deze gelden ontvangen. Het gaat hier over de jaren 2015 tot en met 2017 om een aanzienlijk bedrag waarvan nog maar een klein gedeelte is besteed. Wij vinden dat het resterende bedrag terecht moet komen waar het hoort: bij de kinderen die het lastig hebben. Daar willen wij ons de komende raadsperiode voor inzetten.

Kindpakket

De Klijnsmagelden zouden bijvoorbeeld ingezet kunnen worden voor het invoeren van een Kindpakket. Dat is een bundeling van voorzieningen in natura, die direct ten goede komen aan kinderen in armoede. We denken daarbij bijvoorbeeld aan voorzieningen voor sport, cultuur en school maar ook schuldenpreventie op middelbare scholen, vervoer en basisvoorzieningen zoals kleding. Het Kindpakket moet samen met diverse partners tot stand komen, bijvoorbeeld Stichting Leergeld, Stichting Jarige Job, Het Armoedefonds, het Jeugdsportfonds, de Kinderen van de Voedselbank en het Jeugdcultuurfonds. Ook de KSE en het Munnikenheide College kunnen hierbij betrokken worden.

Ga terug