5. Energieneutraal in 2035

Wij vinden dat Etten-Leur in 2035 energieneutraal moet zijn. Wanneer we er samen de schouders onder zetten, kunnen we snel een duurzame gemeente worden.

Gemeente geeft het goede voorbeeld

Door alleen nog maar energiebesparende openbare verlichting aan te schaffen en ervoor te zorgen dat het eigen wagenpark zoveel mogelijk elektrisch is, geeft de gemeente het goede voorbeeld. De gemeente kan ook zorgen dat andere partijen duurzaam werken. Bijvoorbeeld door alleen nog projectontwikkelaars uit te nodigen als ze voldoen aan onze duurzaamheidsnormen en door nieuwe huizen alleen nog zonder gasaansluiting te bouwen.

Duurzaamheid stimuleren

De gemeente kan ook op andere manieren bijdragen aan de duurzaamheid. Bijvoorbeeld door een duurzaamheidslening voor verenigingen, die zo tegen een lage rente geld kunnen lenen voor het duurzamer maken van hun accommodatie met bijvoorbeeld zonnepanelen. De lening wordt dan gekoppeld aan het gezamenlijk inkopen van elektriciteit bij dezelfde leverancier, zodat het zelf opwekken van elektriciteit en het inkopen van elektriciteit met elkaar in balans kan blijven. In de toekomst wordt deze lokaal opgewekte energie lokaal opgeslagen én lokaal gebruikt.

Ga terug