Standpunten

Zoeken

afdeling Etten-Leur

Hier vindt u alle berichten die te maken hebben met de PvdA-afdeling Etten-Leur.

Lees verder

algemene beschouwingen

In de Algemene beschouwingen schetst elke fractie in grote lijnen de gewenste richting voor de nieuwe begroting.

Lees verder

blogs

Soms willen onze PvdA’ers hun eigen standpunt over iets kwijt. Dat hoeft niet per se een fractie- of partijstandpunt te zijn. Deze columns hebben we in deze rubriek ondergebracht. Reageren mag!

Lees verder

Brabant

Lees verder

campagne 2014

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen kunt u van de PvdA Etten-Leur uiteraard de nodige activiteiten verwachten. Daarover hier meer informatie.

Lees verder

Campagne 2015

Lees hier alles over de Campagne 2015.

Lees verder

Campagne 2017

Lees verder

Campagne 2018

Lees verder

congres

De PvdA Etten-Leur neemt actief deel aan de landelijke partijcongressen. Op de ledenvergadering wordt de afgevaardigde namens de afdeling vastgesteld, wordt de congresagenda besproken en worden standpunten bepaald. Soms wordt een tijdelijke voorbereidingswerkgroep ingesteld van geïnteresseerde leden. De afgevaardigde neemt voorafgaand aan het congres op internet deel aan voorbesprekingen, dient in overleg met het bestuur

Lees verder

Etten-Leur

Over Etten-Leurse aangelegenheden die wij graag onder de aandacht brengen, maar die niet direct aan de politiek of de PvdA gelinkt zijn.

Lees verder

Europa

Lees hier al onze berichten en blogs over Europa.

Lees verder

financiën

Lees verder

foto’s

Omdat beelden soms meer zeggen dan woorden, laten we graag onze foto’s zien. Van Etten-Leurse evenementen waar we aan deelnamen en natuurlijk van onze eigen activiteiten of raadsactiviteiten. Maar ook bijvoorbeeld een uitgebreid beeldverslag van de bouw van de bioscoop, of van carnavalsoptochten. U vindt onze foto-albums (van 2005 – nu) hier.

Lees verder

gemeenteraad

Hier vindt u alle berichten die te maken hebben met de gemeenteraadsfractie.

Lees verder

in de media

Activiteiten van onze afdeling, of van onze afdelingsleden, halen regelmatig de media. Ook als ze niet direct met politiek te maken hebben, verdienen ze het hier voor het voetlicht gebracht te worden. We streven naar een zo volledig mogelijk overzicht, dus houden ons aanbevolen voor tips en suggesties. Neem hiervoor contact op met onze webmaster.

Lees verder

jeugdzorg

Lees hier onze standpunten over jeugdzorg en publicaties die met jeugdzorg te maken hebben.

Lees verder

milieu en duurzaamheid

Lees hier onze berichten over milieu en duurzaamheid.

Lees verder

ombudsteam

Op 18 januari 2014 is de afdeling Etten-Leur gestart met een ombudsteam. Bedoeld voor mensen die onder de wielen van de bureaucratie terecht zijn gekomen. Het team is zelf geen hulpverlener, maar wijst mensen de weg naar de instanties en gaat indien nodig mee. Ook heeft het Ombudsteam contacten met de lokale fractie en de

Lees verder

onderwijs

Lees hier onze standpunten over onderwijs en publicaties die met onderwijs te maken hebben.

Lees verder

vrijwilligers

Fractieleden, bestuursleden en afdelingsleden van de PvdA zijn ook buiten het politieke werk actief voor de gemeenschap. In deze rubriek laten we u graag kennismaken met hun activiteiten. En met activiteiten van anderen die we graag onder de aandacht brengen. Mocht u zin krijgen met ons mee te doen: u bent van harte welkom!

Lees verder

werk & inkomen

Standpunten van de landelijke en lokale PvdA en blogs van lokale leden over werk en inkomen.

Lees verder

zorg en welzijn

Lees hier ons nieuws en onze standpunten over het onderwerp zorg en welzijn.

Lees verder