6. Minder eenzaamheid onder ouderen

Er zijn in Etten-Leur te veel ouderen eenzaam. Niet alleen ouderen die nog zelfstandig wonen, maar ook mensen die in een verzorgings- of verpleeghuis wonen. Wij willen hen uit hun isolement halen.

Sociaal wijkteam

De instanties die actief zijn binnen het sociaal wijkteam zouden in kaart kunnen brengen welke ouderen dat zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om WMO-consulenten, klantmanagers en handhavers van de participatiewet of de maatschappelijk werkers. Vervolgens kunnen deze ouderen gekoppeld worden aan speciaal getrainde vrijwilligers die met hen een boodschap doen, een blokje om wandelen of naar een buurtcentrumgaan.

Vrijwilligers

Degenen die de ouderen uit hun isolement halen kunnen buren zijn of vrijwilligers, maar het kunnen natuurlijk ook langdurig werklozen zijn, die op deze manier een maatschappelijke bijdrage leveren. Ook de maatschappelijke stage van de middelbare school kan op deze manier worden ingevuld.

Ga terug