9. Oog voor natuur en milieu

Het is belangrijk dat kinderen én volwassenen zich meer bewust worden van het milieu en de onschatbare waarde van de natuur om hen heen.

Milieu Educatief Centrum

Daarom vinden wij dat er een Milieu Educatief Centrum (MEC) moet komen: een op zichzelf staande stichting die activiteiten en educatie op het gebied van milieu organiseert, in samenwerking met onder meer bijenhouders en IVN. Een onderdeel van het MEC wordt een kinderboerderij, waar de kinderen van Etten-Leur leren omgaan met dieren. Het MEC kan ook kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor (maatschappelijke) stages in het onderwijs.

Landbouw

Wij vinden dat de land- en tuinbouw de kans moet krijgen zich verder te ontwikkelen. Niet door schaalvergroting, maar juist door het verbreden van de landbouw: bijvoorbeeld verkoop aan huis of zorg aanbieden op de boerderij. We willen geen megastallen of varkensflats in onze gemeente en de glastuinbouw mag van ons nog verder geclusterd worden – zo mogelijk ook regionaal.

Groene omgeving

We willen dat de bermen op een ecologisch verantwoord worden onderhouden, om de verspreiding van Jacobskruid en Berenklauw te voorkomen en de biodiversiteit op het gebied van dieren, planten en flora te behouden. We willen meer groen binnen en buiten de bebouwde kom, omdat dat CO2, hittestress en fijnstof bestrijdt. De inwoners worden gestimuleerd om hun tuinen zo groen mogelijk te maken, door zo min mogelijk tegels te gebruiken.

Ga terug