1. Werk voor iedereen

De economie draait goed. Steeds meer mensen vinden een baan en de werkloosheid daalt. Toch zijn er nog steeds mensen die aan de kant staan, ook in Etten-Leur. Daar wil de PvdA iets aan doen.

Werkgelegenheid

Om de werkgelegenheid in Etten-Leur te stimuleren, zou het goed zijn als de gemeente – binnen de wettelijke mogelijkheden – vooral lokaal aanbesteedt. Daarnaast kan de gemeente werkgelegenheid een duwtje geven door de grens van veertig arbeidsplaatsen per hectare los te laten en door de bedrijventerreinen die er zijn, te revitaliseren. Samen met het bedrijfsleven en scholen moeten bovendien voldoende werkervaringsplaatsen worden gecreëerd. Dat hoeft Etten-Leur natuurlijk niet alleen te doen: regionale samenwerking biedt extra kansen en mogelijkheden.

Afstand tot arbeidsmarkt

Daarnaast vinden wij dat mensen die al langere tijd in de bijstand zitten of die voorheen in de WVS zouden zijn ingestroomd maar dat nu niet meer kunnen, hulp moeten krijgen bij het vinden van werk. Bijvoorbeeld door hen, met de juiste begeleiding en in samenwerking met het Werkplein Hart van West-Brabant en werkleiders/trajectbegeleiders van de WVS, bij de gemeente zelf in dienst te nemen voor taken als groenvoorziening, schoonmaak en post. Zeker voor de groep mensen die niet direct aan de slag kan, maar begeleiding en ondersteuning nodig heeft bij het opdoen van werknemersvaardigheden of een arbeidsritme, kan dit een goede oplossing zijn en een opstap naar vast en volwaardig werk. Voor mensen met een arbeidsbeperking, die weinig tot geen perspectief hebben op een reguliere baan, willen wij de sociale werkplaats of een vergelijkbare constructie graag intact houden.

Aanbesteding

De gemeente zou er wat ons betreft ook voor moeten kiezen om bij de aanbesteding van projecten als eis te stellen dat een deel van de medewerkers aan zo’n project bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen boven de 50 jaar of jongeren onder de 27 jaar. Zij kunnen zo werkervaring opdoen en wellicht uitstromen naar ander werk.

Ga terug