Door May Rijnen op 4 maart 2015

Vragen PvdA-fractie over PGB’s

Geacht college,

Door de informatie die door de diverse media wordt aangeleverd, wordt duidelijk dat de uitbetaling van de PGB’s niet naar behoren verloopt. Sommige mensen hebben zelfs al 2 maanden geen geld mogen ontvangen.

De PvdA vindt het belangrijk dat alle Nederlanders die een PGB nodig hebben en hier recht op hebben, moeten kunnen vertrouwen op een correcte en betrouwbare uitvoering.

Onze fractie maakt zich hierover grote zorgen en heeft voor uw college de volgende vragen:

  • Hoe is de situatie betreffende uitbetaling van PGB’s in Etten-Leur. Zijn er bij U gevallen bekend die met een achterstand van uitbetaling te maken hebben?
  • Wat doet de gemeente/college om de uitbetaling te bespoedigen? Met andere woorden, is er contact met het SVB, die de betalingen uitvoert, over de achterstand?
  • Als er in Etten-Leur gevallen zouden voorkomen waarin de PGB-ontvanger in financiële nood dreigt te komen, neemt het college dan zijn verantwoordelijkheid en de gemeente zijn zorgtaak op? Worden deze mensen dan geholpen totdat de betalingen door de SVB weer normaal verlopen?

In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
namens de PvdA-fractie Etten-Leur
May Rijnen, fractievoorzitter

May Rijnen

May Rijnen

May Rijnen-Faber, geboren 15 mei 1952. Na mijn studie fysiotherapie heb ik vele jaren met plezier in verpleeghuizen gewerkt. Daarna ben ik les gaan geven aan het ROC West Brabant en dat doe ik nog steeds. Vanaf 1998 ben ik lid van de gemeenteraadsfractie van de PVDA. Alle beleidsterreinen heb ik daarbij mogen behandelen en

Meer over May Rijnen