Door op 24 februari 2014

Noe veuruut

Ja, he he. Alsof er ook maar één partij is die nu achteruit wil.

In mijn geboorteplaats Lochem heeft D66 het verkiezingsprogramma laten vertalen in Lochems dialect. Ik weet niet of mijn vader ooit D66 heeft gestemd, maar ik weet wel dat wij thuis geen dialect spraken. Als er al eens een Lochems woord doorheen glipte, of een ‘n’ werd ingeslikt, werd ik door hem meteen gecorrigeerd. Op school idem dito. Maar als we buiten speelden sprak ik gewoon Lochems.

We hadden een visboer die elke vrijdag aan de deur kwam. We waren niet katholiek en dus kon hij aan ons zijn vis zelden kwijt. Dat wist hij zelf ook wel, maar toch belde hij altijd aan en zei: “Mojje nog vis heb’m? Nééééé hè.” Dat maakte het voor ons iets gemakkelijker om inderdaad nee te zeggen.

D66 in Lochem klinkt nu zo:

D66 Lochem hef hard ewarkt um, vanuut de oppositie, eur belofte an de kiezer waor te maakn. Wieleu könt neet wachtn um de kommende veer joor wél an ’t roer te staon! In ’t hiernaovolgende stuk laeze ie op thema’s de veurnaamste lienen van ons verkiezingsprogramma.

Ik zocht in het programma nog naar de roeken. Wij woonden vroeger op de Oosterbleek, in de bocht van de zeer drukke doorgaande weg naar Hengelo. Ik liet ooit per ongeluk een zeepkist met mijn peuterbroertje erin omkieperen en mijn broertje rolde languit op de weg. Er kwam net een vrachtwagen langsgedenderd en het ging maar net goed. Aan de overkant stond een oude man die even hard was geschrokken als ik en naar me riep: “Mojje dat kind op ’t kerkhof heb’m?” Ik hoor het hem nog roepen.
Tegenover van ons huis, aan de andere kant van de weg op de Oosterwal, stonden grote bomen met daarin een roekenkolonie. Het gekakel en geklets van die vogels bij het vallen van de avond is de soundtrack van mijn jeugd.

Lochem krijgt nu een rondweg. Die wil Lochem al veertig jaar, maar noe zeggen ze eindelijk: veuruut! Maar omdat er op het geplande Spoorlaantracé de grootste roekenkolonie van Nederland huist, en roeken beschermde vogels zijn, ging het feest niet door. Nu hebben ze onlangs bedacht dat er gewoon een nieuwe brug moet komen, de Brugvariant dus, en dat je dan wel een stuk of vier woningen af moet breken, maar de roeken kunt sparen. Dat valt niet bij iedereen in Lochem lekker. Ik was benieuwd wat Noe Veuruut van Lochem daarvan vindt.

Noe Veuruut vindt er niets van. Niet bij ‘greun’ en niet bij ‘mobiliteit’. Ze willen zandwegen behouden en geen nieuw asfalt.

Onze speerpuntn veur greun:
• Inzetn op behold en ontwikkeling van lommerrieke darpn en ’n greune stad;
• Beholn van zandwaege en gin niej asfalt;
• Beholn en beschermn van karakteristieke kwetsbaore (natuur)gebeedn en landschapn.

Wel zeggen ze: “Wie hebt estreedn veur de N346 variant, rondweg Lochem en stondn zied an zied met de dorpsraadn.”
Maar als ik het goed begrepen heb gaat ook die N346-variant niet door.

Ik ging nog even bij de PvdA Lochem kijken, maar die zeggen ook alleen maar dat er nu eindelijk een rondweg moet komen. Noe veuruut, ja. Maar hoe veuruut? Dat wordt vast nog een heel lastig verkiezingsdingetje daar.