Door op 23 januari 2014

Ken uzelve

Het gebeurde dinsdagavond in Oosterhout. Het was niet leuk voor de raadsleden die het trof, maar ik loop er al de hele dag om te lachen.

De fractie van GroenLinks wilde voorkomen dat burgers die een uitkering ontvangen als tegenprestatie een vorm van onbetaald werk moeten doen. Dus dienden de GroenLinksers een amendement in van die strekking.

Er werd geschorst en na de schorsing vroeg de PvdA-fractie (coalitie) aan GroenLinks of ze wel goed hadden nagedacht over de gevolgen van hun amendement. Dat kunnen we beter aan u vragen, zei GroenLinks. De tekst van ons amendement komt namelijk letterlijk uit uw eigen verkiezingsprogramma.

Waarna de PvdA opnieuw om een schorsing vroeg en uiteindelijk niet anders kon dan het amendement steunen. Het werd aangenomen.