Door op 13 februari 2016

Historisch moment (2)

Vanochtend ging de proef met het digitaal stemmen op het congres prima. Maar nu de praktijk…

Er wordt voor de eerste keer in de geschiedenis van de PvdA echt digitaal gestemd op een partijcongres. De proefstemming van vanochtend tellen we even niet mee. Het kost het presidium enige moeite de zaal het systeem nog een keer uit te leggen en het duurt ook even voordat iedereen met zijn device online is. Presidiumlid Bert Blase gaat het geheel in goede banen leiden.

“U moet wel uw abonnement betaald hebben en hij moet opgeladen zijn, stekker in het stopcontact en zo.”

Sommige mensen moeten geholpen worden, of krijgen zichzelf niet ingelogd. Maar dan wordt er eindelijk voor het eerst digitaal gestemd. In beeld verschijnen na sluiting van de eerste stemming een rode en een groene balk, van de tegens en de voors. Je kon ook blanco stemmen, maar er is geen aparte balk voor blanco. Wel staat het aantal blanco stemmen vermeld. Dat levert verwarring op in de zaal. Waarom er geen blanco balk is. En waarom je je niet kunt onthouden van stemming, want je onthouden van stemming is toch echt iets heel anders dan blanco stemmen. Maar het presidium is streng: “Voor of tegen telt samen op tot 100%”. Een mevrouw protesteert, maar is niet te verstaan. Blase:

“Ik zie wat wegwerpgebaren, dat helpt altijd in de communicatie.”

Stelling twee komt in het scherm. Blase:

“Het heeft wel iets gezelligs, dat geroezemoes. Net als in het theater voordat de voorstelling begint.”

Er moeten toch nog wat mensen geassisteerd worden. Blase verzucht:

“Het gaat prima, maar de oude manier ging wel sneller.”

Maar uiteindelijk komt de gang erin. Blase:

“Ik zie daar de minister van Financiën stemmen over het basisinkomen.”

Er beginnen ook steeds meer mensen mee te stemmen. Hoewel mij het aantal mensen dat meestemt, ± 550, vies tegenvalt. Alleen in de zaal al zijn er met gemak meer dan 550 mensen aanwezig. Blase:

“En weer meer stemmers! De ledendemocratie stijgt met de minuut.”

Er zijn mensen die willen weten hoeveel mensen er thuis op de bank meestemmen. Dat wil Bert Blase zelf ook heel graag weten, maar die gegevens zijn nog niet bekend. Hij krijgt er steeds meer lol in:

“We raken bedreven, we gaan de stemming sluiten.”

“Ik zie onze gasten van andere politieke partijen met nauwelijks verholen jaloezie dit geavanceerde systeem bekijken.”

Maar dan gaat er toch iets een beetje mis. Blase:

“Ik krijg nu technische informatie waarvan ik geen idee heb wat het betekent, maar het komt erop neer dat de live stream van Politiek24 iets achterloopt bij de live stream van de PvdA. Of er hier misschien iemand even kan meekijken met Politiek24, zodat we stemmingen niet te snel sluiten.”

Na over veertien moties digitaal gestemd te hebben (bij één motie telde rood en groen op tot 101%, heel apart), blijkt dat de stemverhoudingen 70 – 30 min of meer gelijk waren gebleven aan de eerdere stemmingen over dezelfde moties in de Ledenraad. Het presidium gaat zich erover beraden of moties met de stemverhouding 70 – 30 voortaan daarom mee kunnen met de bulk die bij acclamatie wordt aangenomen.

En dan gaat het congres over tot het in stemming brengen van de actuele moties. Daarover wordt niet digitaal gestemd, maar lekker ouderwets met gekleurde stemkaarten. Presidiumlid Marnix Norder neemt de regie over van Bert Blase:

“U hebt die actuele moties vanochtend op een stenciltje gekregen.”

Een STENCILTJE?

Ja, daar heb ik ook vragen bij. Maar de vooruitgang is niet te stoppen. Vandaag is het nieuwe One man one vote-systeem aangenomen.

Ik ben erg voor digitaal stemmen, en ook voor One man one vote, maar we dreigen wel iets belangrijks te verliezen. De afgevaardigden van de afdelingen kunnen – net als de individuele leden – in een bepaalde periode voor het congres in een afgeschermde omgeving op internet hun amendementen en moties indienen en steun ervoor verwerven van andere afdelingen en leden. Ze zijn daar vele uren aan kwijt. Dat gaat gepaard met veel en tijdrovend overleg en vaak met terugkoppelen naar de achterban. Er zijn afdelingen die amendementen en moties indienen die al op voorhand door drie, vier, vijf, of nog meer andere afdelingen of werkgroepen worden gesteund. Dat gaat dan om tientallen, en soms honderden leden. Maar die achterban wordt bij One man one vote nergens meer meegewogen in het digitale stemmen. Dat voelt niet goed.

Daarom vind ik dat dit digitale stemsysteem alleen geslaagd genoemd kan worden bij voldoende massa. One man one vote is leuk, maar niet als maar 1% van het ledenbestand voortaan op die manier de koers van de PvdA bepaalt.