Door op 6 april 2014

Algemene Ledenvergadering

Datum: 17 april
Plaats: Neerlandsch Koffyhuis, Markt 23, Etten-Leur
Aanvang vergadering: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Agenda:

 • Welkom/vaststellen agenda
 • Inkomende/uitgaande post
 • Notulen vorige vergadering d.d. 20-11-2013
 • Jaarverslag afdeling/bestuur
 • Jaarverslag fractie
 • Verslag kascommissie
 • Jaarrekening
 • Vaststellen kascommissie volgend jaar
 • Bespreken van tekort aan bestuursleden
  Oproep aan alle leden; stel u beschikbaar als bestuurslid! Hoe meer bestuursleden, hoe minder belastend het is. Geef je op bij het secretariaat: marlousvaes [at] hotmail.com

PAUZE

 • Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen 2014:
  Verslag
  Gedachtewisseling/discussie/vragen n.a.v. de verkiezingen
 • Afscheid van fractieleden (Arno en Yvette), burgerraadsleden (Danny), bestuursleden (Simon en René)
 • Sluiting

Afmelden: Per e-mail: marlousvaes [at] hotmail.com

Telefonisch: Simon: 076-5016807 of Joke 076-5022122

Van alle stukken, behalve de notulen, zijn kopieën aanwezig.