Door op 10 november 2013

Algemene ledenvergadering 20 november

Op 20 november a.s. vindt de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de PvdA Etten-Leur plaats. We nodigen de leden van harte uit.

Adres:
Restaurant Sprankeling
Bisschopsmolenstraat 34
4876 AN Etten-Leur
Inloop: vanaf 19.30u
Start ALV: 20.00u

Agenda:

  1. Welkom
  2. Ingekomen en uitgaande post
  3. Verslag van de leden vergadering
  4. Verslag van de extra ledenvergadering op 10 september
  5. Verkiezing programma (indien gewenst digitaal aan te vragen bij de secretaris of telefonisch bij Simon Donkers 076-5016807)
  6. Eventuele samenwerking met Groen Links
  7. Bepalen volgorde kandidaten lijst Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014
  8. Campagne Gemeente raadsverkiezingen
  9. Rondvraag

Hartelijke groet, namens het bestuur
Marlous Vaes
Secretaris