Wat wil May bereiken?

May RijnenIk wil als raadslid onderdeel uitmaken van een goed werkende fractie. Er is een lijst opgesteld van punten die wij als PvdA komende periode van vier jaar weer willen uitvoeren. Dat zal de leidraad zijn voor de komende vier jaar. Verder zullen wij op onze eigen PvdA-wijze ons aandeel leveren aan de besluitvorming die ons door het college wordt aangeleverd.

Wat ik zelf belangrijk vind is onder andere:

  • de definitieve besluitvorming over het ontwikkelen van een Nieuwe Nobelaer; dat die er dan eindelijk naar Etten-Leurse maat en financieel verantwoord mag komen
  • de discussie over de Brede School met voor- en nadelen en de daaruit voortkomende verbeterpunten meenemen bij de verdere ontwikkeling van het Brede School Concept. Ik denk hierbij vooral aan het samenwerken tussen school en sociaal-maatschappelijke instellingen.
  • dat de gemeentelijke lasten voor onze inwoners betaalbaar blijven.
  • de overheveling van drie grote sociale wetten, de zgn. decentralisaties, van Rijk naar Gemeente, betreffende Jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet. Hier zal veel werk voor de gemeente liggen, maar ook de verandering voor de gebruikers zal aanzienlijk zijn. Het zal veel tijd en werk kosten om dit allemaal goed geregeld te krijgen. Ik denk dat de Raad hier een grote rol kan spelen en dat de PvdA er daarbij in het bijzonder op zal moeten letten dat inwoners die hulp nodig hebben, ook hulp blijven krijgen en niet tussen wal en schip raken.