2 maart 2014

Waarom het belangrijk is juist nu op een landelijke partij te stemmen

“Natuurlijk proberen lokale partijen goede sier te maken met de belangenbehartiging van de inwoners van eigen stad of dorp. Maar hun invloed gaat nooit verder dan de laatste paar procenten die overblijven na aftrek van medebewind, wegenonderhoud en het rioleringssysteem. Juist om de lokale democratie te versterken is een sterke band met Den Haag, van vitaal belang.”

“Natuurlijk kan iemand tegenwerpen, dat het juist Den Haag is dat de lokale democratie zo sterk inperkt, maar aan de andere kant moet je juist daar zijn en daar entree hebben om er iets aan te doen. En dat is nu net het nadeel van lokale partijen: die hebben geen entree in Den Haag.”

In de Volkskrant zet Jan de Visser, oud-wethouder, advocaat en publicist, uiteen waarom het in deze tijd – waarin landelijke wetgeving wordt overgeheveld naar de lokale overheden – belangrijk is om als gemeenteraad vitale lijnen te hebben naar het parlement en naar de regering. En waarom het dus van wezenlijk belang is op een landelijke partij te stemmen op 19 maart.

Invloed van lokale partijen wordt steeds minder