Wat wil Danny bereiken?

We mogen niemand uitsluiten en moeten er rekening mee houden dat ieder mens verschillend is. Ik wil me inzetten voor een leefomgeving waar iedereen zich behelpen kan. In een tijd waarin we steeds meer eigen initiatief vragen van onze burgers mogen wij best de helpende hand bieden aan degene die het echt niet redden.

Ik wil als raadslid opkomen voor die groepen die het meest kwetsbaar zijn. Ouderen, kinderen, mensen die leven in armoede etc. Zij mogen niet buiten de boot vallen als gevolg van bezuinigen.

Ook houd ik oog voor de jongeren in Etten-Leur. Met een mooi Jongerencentrum (het JOC) en goed functionerend jongerenwerk mogen wij als Etten-Leur ontzettend trots zijn. Dit moeten wij continueren en ondersteunen waar mogelijk. De jongerenwerkers weten wat er speelt in de gemeente onder de jongeren en daar wil ik als raadslid graag van op de hoogte gehouden worden.