2. May Rijnen

Wie ben je?

Ik ben geboren in 1952 en ik ben getrouwd met Berry. Samen hebben we twee zonen, een schoondochter en twee kleindochters. Wanneer ik niet aan het werk ben of bezig ben voor de PvdA, vind ik het leuk om te bridgen in clubverband, een legpuzzel te maken of te knutselen.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Na mijn studie fysiotherapie heb ik vele jaren met plezier in verpleeghuizen gewerkt. Daarna ben ik les gaan geven aan het ROC West Brabant en dat doe ik nog steeds.

Op welke sociaal-maatschappelijke terreinen kunnen we jou nog meer tegenkomen in Etten-Leur?

Naast het raadswerk ben ik al jaren voorzitter van de Stichting Stedenband Etten-Leur-Siauliai, een stichting die sinds 1990 de uitwisseling met de Litouwse stad Siauliai uitvoert. In de herfst help ik graag als vrijwilliger mee bij de marathon.

Waarom is de PvdA jouw partij?

De PvdA past bij mijn levensvisie. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in mijn medemens en ik vind het belangrijk om op te komen voor de zwakkeren. Ook het bevorderen van intermenselijke contacten en relaties vind ik belangrijk. Dat vind ik allemaal terug bij de PvdA.

Wat maakt nu juist de plaatselijke politiek zo leuk?

De plaatselijke politiek staat letterlijk dichtbij de mensen en de dingen die er echt toe doen. Je kunt samen met de inwoners kijken: wat is goed voor Etten-Leur en hoe kunnen we dat bereiken? In Den Haag of de provincie zit je daar wat verder vandaan. Als er nu een vraag is vanuit een inwoner, kan ik er gewoon naartoe om te kijken wat er speelt. Je staat tussen de inwoners en de belangengroepen in en dat maakt het niet alleen leuker, maar ook concreter.

Wat zijn jouw drijfveren om in de raad plaats te nemen?

In eerste instantie ben ik betrokken geraakt omdat ik werd gevraagd. Al vele jaren ben ik lid van de fractie van de PvdA. Het wordt na twintig jaar een ‘verslaving’, dat raadswerk. Het blijft interessant en goed om je met zaken te mogen bemoeien waardoor het leven in onze gemeente en dat van haar inwoners kan verbeteren.

Wat is er leuk aan raadswerk?

Je mag je overal mee bemoeien en moet overal iets van vinden, dat is heel leuk. Soms is het ook wel eens moeilijk, want zeker in een kleine fractie zoals de onze moet je overal wat vanaf weten. Je moet het immers van elkaar over kunnen nemen bij ziekte of afwezigheid. Zelf vind ik de begroting met al zijn cijfers en berekeningen bijvoorbeeld elk jaar weer behoorlijk ingewikkeld, maar dat hoort er allemaal bij. Gelukkig heb ik een brede interesse, dat maakt het wel gemakkelijker.

Wat vind jij belangrijke onderwerpen in Etten-Leur?

Veel inwoners hebben het goed en dat moet vooral zo blijven. We zetten in op gelijkblijvende kosten voor gemeentelijke diensten en op een gelijkblijvende WOZ. Daarnaast zijn er ook inwoners die het minder goed gaat. Tot mijn grote spijt groeien er in Etten-Leur nog altijd 400 kinderen in armoede op. Er zijn ouderen die ondanks alle goede zorgen eenzaam zijn. Beide groepen kunnen op mijn inzet rekenen. De speciale behoeften van jong én oud hebben dus mijn speciale interesse, evenals mobiliteit.

Wat wil jij de komende vier jaar bereiken?

Onze voet- en fietspaden moeten zodanig onderhouden worden dat ze goed te gebruiken zijn, ook als je in een scootmobiel zit of een rollator moet gebruiken. Het openbaar vervoer moet goed geregeld blijven en ook deeltaxi-vervoer moet betaalbaar blijven. Zodat iedere inwoner, valide of mindervalide, zo lang mogelijk zelf zijn mobiliteit kan regelen. Daarnaast wil ik de kinderarmoede bestrijden en vind ik het belangrijk dat er een goede schuldhulpverlening en goede ondersteuning voor de werkgelegenheid komt. Daarnaast moeten we behouden wat goed is en moeten we gaan kijken naar: hoe functioneren de brede scholen? Wordt de nieuwe Nobelaer wat we ervan verwachten? Dat wordt de komende jaren erg interessant.

Hoe ga je dat doen?

Mochten we in de coalitie komen, dan zorgen we voor een raadsprogramma waarin onze speerpunten goed vertegenwoordigd zijn. Wordt het oppositie, dan gaan we proberen om op belangrijke punten aan te sluiten bij trajecten op onderwerpen die wij belangrijk vinden. Hoe dan ook kunnen we het niet alleen. We hebben altijd de vijf O’s nodig: Onze inwoners, Ondernemers, Onderwijs, maatschappelijke Organisaties en andere Overheden.

Waar ben je trots op?

We hebben ervoor gezorgd dat de webshop voor de bijzondere bijstand, die voor sommige mensen zoals ouderen wat lastig bruikbaar was, ook weer als een boekje beschikbaar is gekomen. Daardoor is de bijzondere bijstand voor hen weer wat toegankelijker. Daarnaast ben ik er trots op dat Etten-Leur, ondanks alle faciliteiten die we hebben – het theater, de bibliotheek en het zwembad bijvoorbeeld – toch heel betaalbaar is gebleven. We behoren bij de vijf goedkoopste gemeenten in de regio voor wat betreft gemeentelijke lasten en dat moet zeker zo blijven.

Ga terug naar het overzicht.