5. Marcel van Roekel

Wie ben je?

Ik ben 51 jaar, ben geboren en opgegroeid in Etten-Leur en ik woon hier nu – na een tijdje in Tilburg gewoond te hebben – alweer twintig jaar. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik heb theologie gestudeerd in Tilburg en werk al heel lang en met veel plezier als docent levensbeschouwing en filosofie aan de scholengemeenschap Roncalli in Bergen op Zoom. De afgelopen drie jaar heb ik een studie gevolgd aan het instituut voor vrijzinnige theologie in Bilthoven en die rond ik op dit moment af. Deze studie heeft de laatste jaren al mijn vrije tijd opgeslokt, maar nu ik weer meer tijd krijg, wil ik me graag gaan inzetten voor de PvdA.

Op welke sociaal-maatschappelijke terreinen kunnen we jou nog meer tegenkomen in Etten-Leur?

Hoewel ik vanwege mijn studie de laatste jaren even wat minder actief was, ben ik lange tijd voorzitter geweest als voorzitter van de wijkvereniging in Grauwe Polder, waar ik ook woon. Daarnaast ben ik voorzitter van de medezeggenschapsraad van de protestants-christelijke scholen geweest en heb ik in het bestuur van de scouting gezeten.

Waarom is de PvdA jouw partij?

Het gedachtegoed van de PvdA spreekt me uiteraard aan. Daarnaast vind ik het belangrijk dat een politieke partij transparant is en dat is een eigenschap die ik terugvind bij de PvdA. In de korte tijd dat ik nu betrokken ben bij de PvdA merk ik dat iedereen heel open is en dat er echt een wij-cultuur heerst. De tijd van dingen in de achterkamertjes organiseren lijkt voorbij te zijn en ik vind het fijn dat ik al volledig met de fractie mag meedraaien, ook al ben ik nog niet zo lang actief. Ik word nergens buiten gehouden en dat heb ik in het verleden bij een andere politieke partij wel eens anders meegemaakt. Wat ik ook leuk vond was dat ik, toen ik lid werd van de partij, gebeld werd door een Tweede Kamerlid.

Waarom kies je voor de plaatselijke politiek?

Ik zie in Etten-Leur dingen gebeuren waarvan ik denk: daar zou ik het verschil willen maken. In mijn eigen wijk zijn dat bijvoorbeeld de manier waarop er met afval wordt omgegaan en hoe hard er wordt gereden in de Beiaard. Er zijn al een keer handtekeningen opgehaald en ik heb er met de wijkagent ook contact over gehad, maar een oplossing is er nog niet. En dan is de gemeenteraad de ultieme plaats om invloed uit te kunnen oefenen.

Wat zijn jouw drijfveren om in de raad plaats te nemen?

Ik wil graag dienstbaar zijn aan de mensen in Etten-Leur en de mensen die op mij hebben gestemd. In de gemeenteraad kun je van betekenis zijn voor je eigen woonplaats. Dat is wat mij erin aantrekt.

Wat verwacht je van het raadswerk?

Er zullen vast leuke en minder leuke kanten aan zitten, maar ik kijk erg uit naar het politieke spel en het debatteren. Op school organiseer ik ook regelmatig debatbijeenkomsten met leerlingen en dat is heel leuk om te doen. Ik ben een verbinder, ik hoop dat ik die rol als raadslid ook kan gaan spelen. En ik hoop dat we samen Etten-Leur beter kunnen maken.

Wat vind jij belangrijke onderwerpen in Etten-Leur?

Ik wil graag armoede onder kinderen bestrijden, ook voor die kinderen van wie de ouders nét iets teveel verdienen om in aanmerking te komen voor de regelingen binnen het armoedebeleid. Dat vind ik een belangrijk punt en ik vind het eigenlijk een schande dat dat er nu nog niet is. Daarnaast vind ik huisvesting voor jongeren belangrijk. Zij hebben moeite om het ouderlijk huis te verlaten en een woning te financieren en daar zou ik graag een oplossing voor vinden, bijvoorbeeld in de vorm van tiny houses waarin jongeren tijdelijk kunnen wonen om daarna door te stromen. Tot slot vind ik duurzaamheid belangrijk. Op het gebied van afvalverwerking, energiebeleid en ook bijvoorbeeld bij de sportverenigingen.

Wat wil jij de komende vier jaar bereiken?

Ik zou graag willen dat in de wijken het gevoel van veiligheid duidelijk wordt neergezet. Waarom voelen mensen zich onveilig, hoe kunnen we dat concreet verbeteren? Door de wijkagent beter in te zetten, ambtenaren met bijzondere bevoegdheden aan te stellen? Daarnaast wil ik dat de eenzaamheid onder ouderen wordt aangepakt. De maatschappelijke stage, die het Munnikenheide College nog steeds heeft, zou daarvoor kunnen worden ingezet. En ik wil meer aandacht voor milieu-educatie, bijvoorbeeld door middel van een kinderboerderij.

Hoe ga je dat doen?

Ik wil graag, samen met mijn partijgenoten, allianties smeden met anderen. Bruggen slaan, om bepaalde dingen op de agenda te krijgen. Want je moet je niet alleen opsluiten in de raad, maar juist ook de inwoners, verenigingen en buurten opzoeken om iets te bereiken.

Waar ben je trots op?

Op het feit dat de fractie van de PvdA het punt van de armoede onder kinderen op de agenda heeft gezet. Hoewel de motie die ze daarover hebben ingediend, werd afgewezen, staat het onderwerp nu wel op de kaart. En ik ben ook heel trots op alles wat we hier in Etten-Leur nu hebben: een bruisend centrum en goede voorzieningen. Samen moeten we ervoor zorgen dat dat zo blijft en dat er niet via allerlei zijweggetjes toch weer voorzieningen worden weggehaald.

Ga terug naar het overzicht.