3. Jeffrey Bakx

Wie ben je?

Ik ben in 1986 geboren in Fijnaart en ben daar ook opgegroeid. Sinds 2012 woon ik samen in Etten-Leur. Ik hou van reizen en andere culturen leren kennen. Uiteraard is ook politiek een heel grote hobby, waar veel tijd in gaat zitten.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Op dit moment ben ik werkzaam bij de gemeente Geertruidenberg als beleidsuitvoerder voor Sociale Zaken. Voor de PvdA-fractie ben ik daarnaast burgerraadslid. Naast deze functies heb ik ook vrijwilligerservaring opgedaan als commissielid bij Stichting Jonge Ambtenaar en als projectlid voor Serious Ambtenaar.

Op welke sociaal-maatschappelijke terreinen kunnen we jou nog meer tegenkomen in Etten-Leur?

Ik woon hier nog maar vijf jaar en ik ben drie jaar geleden bij de PvdA gekomen, daar heb ik tot nu toe eigenlijk mijn handen vol aan gehad. Wel heb ik een aantal keer geholpen bij evenementen en festiviteiten. Ik wil in de toekomst ook nog mijn bijdrage gaan leveren binnen een vereniging of stichting in Etten-Leur, die goed bij mij past.

Waarom is de PvdA jouw partij?

Ik kom uit een arbeidersgezin en mede dankzij de manier waarop de PvdA zich in het verleden voor arbeiders heeft ingezet zijn voor deze groep meer kansen, ontwikkelmogelijkheden en betere omstandigheden gecreëerd. Dat is mijn achtergrond en ik vind het belangrijk dat dit blijft bestaan. Ik vind ook dat de groep mensen voor wie het misschien niet zo vanzelfsprekend is om zich te kunnen ontwikkelen, er voldoende zekerheid moet zijn om een goed leven te kunnen leiden. Daarom voel ik me thuis bij de PvdA.

Wat maakt nu juist de plaatselijke politiek zo leuk?

De provinciale en de landelijke politiek vind ik te ver weg, ik vind het fijn dat de gemeenteraad dichtbij de mensen staat. Daarnaast is het zo dat er, door de decentralisatie binnen het sociale domein, steeds meer taken bij de gemeente zijn komen te liggen. Dat biedt mogelijkheden om een wezenlijk verschil te maken voor de inwoners van de gemeente Etten-Leur. Toen ik drie jaar terug voor het eerst naar een PvdA-ledenvergadering ging en later gevraagd werd om actiever te worden als burgerraadslid, heb ik dan ook ja gezegd. Je praat over alles mee, je hebt alleen geen stem in de raad omdat je geen gekozen volksvertegenwoordiger bent.

Wat zijn jouw drijfveren om in de raad plaats te nemen?

Het is belangrijk dat iedereen de kans krijgt zich te ontplooien en deel te nemen aan onze maatschappij. Ook wanneer dit niet vanzelf gaat. Bijvoorbeeld bij financiële tegenslag of wanneer mensen hiertoe lichamelijk of geestelijk niet in staat zijn. De zekerheid van voldoende sociale voorzieningen is dan van belang. Ik vind dat we met elkaar de kloof tussen jonge, oude en nieuwe inwoners moeten dichten en dat we oog hebben voor elkaar. Op persoonlijk vlak vind ik het belangrijk om iets terug te geven aan de maatschappij die mij indirect de kans heeft gegeven om te studeren en een mooie loopbaan op te bouwen.

Wat verwacht je van het raadswerk?

Ik hoop dat ik kan bijdragen aan voldoende zekerheden en voorzieningen. Bijvoorbeeld op het gebied van kinderarmoede. Ik wil dat ieder kind kan meedoen met sport, cultuur en schooluitjes. En dat mensen die geen werk hebben en misschien door een beperking ook niet zelfstandig aan een baan komen, daar mogelijkheden voor krijgen. Dat ik als ambtenaar werk, heeft voor- en nadelen. Ik ken de taal van de gemeente en ik weet hoe de lijnen lopen. Een valkuil is wel dat ik soms geneigd ben iets van de details en de uitvoering te gaan vinden, terwijl het in de raad toch vooral gaat om de grote lijnen.

Wat vind jij belangrijke onderwerpen in Etten-Leur?

Thema’s als wonen, zorg, sociale zekerheid, veiligheid en andere maatschappelijke vraagstukken zijn waar voor mij de uitdaging ligt en waarin ik ruim acht jaar ervaring heb opgedaan bij de overheid.

Met mijn kennis en ervaring wil ik een bijdrage leveren om in Etten-Leur de nodige uitdagingen aan te pakken. Mijn aandacht gaat onder andere uit naar kinderen die opgroeien in armoede, jongeren die tussen wal en schip dreigen te raken en het realiseren van arbeidsplaatsen, in het bijzonder voor mensen met een beperking. Na de verkiezingen wil ik voor de PvdA plaatsnemen in de gemeenteraad als woordvoerder van het Sociaal Domein en de eerder gestelde thema’s.

Wat wil jij de komende vier jaar bereiken?

Ik hoop dat de Klijnsmagelden, die bedoeld zijn voor kinderen die in armoede opgroeien, de komende vier jaar daadwerkelijk worden ingezet voor de doelgroep waarvoor ze bedoeld zijn. Het zou goed zijn om het beleid uit te breiden en ook breder te trekken, want Stichting Leergeld merkt nu al dat er kinderen zijn die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, maar die niet in aanmerking komen voor de gelden. Bijvoorbeeld bij kinderen van wie de ouders boven de inkomensgrens zitten maar die door schulden financieel niet uitkomen. Daarnaast hoop ik dat er bij de gemeente meer banen komen voor jongeren en mensen met een arbeidsbeperking. Ook moet er meer oog zijn voor het realiseren van betaalbare huurwoningen voor onze jongeren.

Hoe ga je dat doen?

We willen een kindpakket invoeren. Wat daar precies in moet komen, daar willen we over in gesprek met diverse stichtingen, fondsen, de scholen én de kinderen zelf. Voor de andere twee punten geldt dat de gemeente meer banen kan creëren in de eigen organisatie, bijvoorbeeld voor de groenvoorziening, en dat er geëxperimenteerd gaat worden met nieuwe goedkope woonvormen.

Waar ben je trots op?

Ik ben nog maar twee jaar betrokken als burgerraadslid, maar in die tijd hebben we onder andere thema’s als kinderarmoede wel op de agenda weten te zetten. Er wordt over nagedacht en daar ben ik trots op.

Ga terug naar het overzicht.