28 juli 2014

‘We moeten uitgaan van wat vrijwilligers nodig hebben’

De afdeling Etten-Leur diende tijdens een PvdA-congres in 2013 vragen in over de participatiesamenleving. Afgevaardigden van deze afdeling gingen over deze vragen in gesprek met Hans Spekman. Een verslag.

‘Vrijwilligerswerk mag niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt’, vertelt PvdA-partijvoorzitter Hans Spekman. ‘Vrijwilligerswerk komt ook niet in plaats van broodnodige overheidstaken. De overheid moet áltijd zorgen voor een sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.’

Hans Spekman praat in een Utrechts café met Clara Legêne en Hans Wierema van de PvdA-afdeling Etten-Leur. De drie hebben het over de participatiesamenleving. Clara Legêne is congresafgevaardigde en voormalig raadslid van Etten-Leur. Hans Wierema is voormalig fractievoorzitter en wethouder en begint nu aan zijn derde periode als raadslid in de tweekoppige fractie in de Noord-Brabantse gemeente.

De afdeling Etten-Leur diende tijdens een PvdA-congres in 2013 vragen in over de participatiesamenleving. Die werden toen aangehouden, omdat het veel tijd zou kosten ze ter plekke te beantwoorden. In plaats daarvan werd afgesproken met elkaar in gesprek te gaan over deze vragen.

Lees verder op de website van de PvdA…