Door Hans Wierema op 14 maart 2017

Vrijwilligerswerk en Nederland Doet

Dat de samenleving voor een groot deel draait op vrijwilligers, dat weten we wel. In de zorg, in het onderwijs, in de politiek, in buurthuizen, musea, sportverenigingen, noem maar op, ze kunnen niet meer zonder vrijwilligers. Zelf ben ik o.a. betrokken bij een atletiekvereniging en beschouw ik mijn raadswerk ook als vrijwilligerswerk.

Ik doe dat voor mijzelf omdat ik het over het algemeen leuk werk vind. Het geeft mij voldoening, als ik iets voor een ander kan betekenen of als ik iets kan bijdragen voor onze gemeente, voor onze gemeenschap. Gelukkig geldt dat voor een heleboel mensen.

Als bestuurder en vrijwilliger ben ik ook betrokken bij de St. Natuur- en MilieuEducatie Etten-Leur. Voor de activiteiten van deze stichting verwijs ik graag naar de website. Met een groep heren en een enkele dame, bijna allen met een pensioengerechtigde leeftijd, knotten wij nu al enkele jaren de wilgen langs de Laakschevaart. Deze knotwilgen maken deel uit van een oer-Hollands landschap en om dat in stand te houden heb je weer vrijwilligers nodig.

Soms halen we halsbrekende toeren uit om een schuin boven het water gegroeide boom van zijn kruin te ontdoen. Het knotten van deze bomen gebeurt in opdracht van de gemeente, maar het komt ook voor dat we werken voor Staatsbosbeheer of voor particuliere grondeigenaren. Het knotseizoen duurt tot 15 maart. Dit is in de Flora- en Faunawet geregeld zodat er in het broedseizoen niet meer gesnoeid gaat worden.

Een belangrijk onderdeel van het vrijwilligerswerk zijn de sociale contacten die gemaakt worden. Met onze stichting hebben we daar extra aandacht voor. Er is dus op z’n tijd koffiepauze en gelegenheid voor het onderhouden van die sociale contacten. Als de klus geklaard is wordt het snoeiseizoen afgesloten met een hele dag klussen in de natuur en is er een boerenlunch met na afloop een borrel in het veld.

Dit jaar hebben we dat gecombineerd met NL Doet op zaterdag 11 maart. Voor Staatsbosbeheer is er geklust in het Natuurgebied Kelsdonk, in het noorden van Etten-Leur. Er waren zo’n 25 vrijwilligers op afgekomen, onder wie een aantal nieuwe. Enkele enthousiaste nieuwe vrijwilligers hebben zich reeds voor volgend jaar opgegeven om te komen helpen met knotten.

Zo werkt dat. Mooi toch? Vrijwilligerswerk.

Hans Wierema

Hans Wierema

Hans Wierema, geboren in Rotterdam (1960), getrouwd met Barbara en samen hebben ze drie kinderen, Joris, Floor en Harm. Hans heeft aan de HEAO Breda Commerciële Economie gestudeerd en is gespecialiseerd in Industriële Marketing. Na diverse werkgevers, ook in Etten-Leur, is hij voor zichzelf begonnen als Vastgoedbeheerder. In zijn vrijetijd heeft hij vele bestuursfuncties vervuld,

Meer over Hans Wierema