Door Hans Wierema op 6 oktober 2014

Vragen aan college over toeslag huishoudelijke hulp

Datum:
6 oktober 2014
Aan:
College van B&W te Etten-Leur
Betreft:
Baanbehoud huishoudelijke hulp

Geacht college,

Om banen in de huishoudelijke dienstverlening te behouden, maken veel gemeenten plannen om te profiteren van de huishoudelijke hulp-toelagen. Het kabinet heeft hier de komende twee jaar in totaal 190 miljoen euro voor beschikbaar. Er zijn inmiddels 154 gemeenten die hier gebruik van maken. Dat leidt ertoe dat op jaarbasis 14 duizend mensen hun baan behouden.

Onze gemeente maakt nog geen gebruik van deze regeling en dat is jammer. Want gemeenten die voor 15 oktober een aanvraag indienen, houden hiermee veel extra huishoudelijke hulpen aan het werk.

Onze fractie heeft daarom de volgende vragen.
Is de gemeente op de hoogte van de huishoudelijke hulptoeslag?
Zo ja, waarom maken we in onze gemeente geen gebruik van deze regeling die veel huishoudelijke hulpen hun baan laat behouden.
Zo nee, is het college bereid om alsnog voor 15 oktober een aanvraag in te dienen?

Hoogachtend,
Hans Wierema

Hans Wierema

Hans Wierema

Hans Wierema, geboren in Rotterdam (1960), is getrouwd en vader van drie kinderen. Hans heeft aan de HEAO Breda Commerciële Economie gestudeerd en is gespecialiseerd in Industriële Marketing. Na diverse werkgevers, ook in Etten-Leur, is hij voor zichzelf begonnen als Vastgoedbeheerder. In zijn vrijetijd heeft hij vele bestuursfuncties vervuld, waaronder in de sport. In de

Meer over Hans Wierema