5 maart 2014

Voedselbank heeft huisvesting gevonden

De Voedselbank Etten-Leur heeft vandaag een persbericht verspreid met het goede nieuws dat er een nieuw onderkomen is gevonden.

PERSBERICHT VAN DE VOEDSELBANK

EEN NIEUW ONDERDAK VOOR DE VOEDSELBANK
niet aan de PAUVREWEG, maar aan de PENNINGWEG

De voedselbank Etten-Leur heeft een nieuw onderdak gevonden. Dat is het goede nieuws kort na het Carnaval. Twee locaties uit een lijst van bedrijfspanden aangereikt door de gemeentelijke afdeling Economische Zaken waren vorige week nog in beeld, waaronder een aan de Pauvreweg. Dat leek voor de voedselbank wel een passende Franse straatnaam: de weg van de arme. Maar het werd Penningweg 20 op het industrieterrein De Vosdonk. Het leek wel een carnavalsgrap voor mensen die geen cent te makken hebben.

Degene die dit bedrijfspand op het spoor kwam is tevens de ondernemer die de huur van dit gebouw zal gaan sponsoren. Hij is bij de voedselbank al geruime tijd bekend als een trouw leverancier van heel wat voedselproducten. Het is zijn nadrukkelijke wens dat zijn naam als sponsor niet in de publiciteit komt.

Qua oppervlakte voldoet het aan alle wensen. Er is een aparte ruimte die als kantoor kan dienen met een keukenblok. Die ruimte is wezenlijk voor zorgvuldige intakegesprekken en regelmatig team-overleg van deze vrijwilligersorganisatie. Daarbij hoort ook een eigen toilet en wastafel. Er is aan de straatzijde en langs de loods ruim parkeergelegenheid. Dankzij een grote ingangspoort kan de VB-bus zelfs naar binnen rijden. De grote binnenruimte kan – zo nodig – verwarmd worden. Dat was in het vorige bedrijfspand niet het geval. Het is een van de oudere gebouwen op dat bedrijventerrein. Het dateert van circa 1965.

Het huurcontract zal ingaan op 15 maart 2014. Als contractduur wordt door de eigenaar en sponsor een termijn van 2 jaar gehanteerd. Mocht de voedselbank in de tussenliggende tijd de status van ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) verkrijgen, dan kan het zijn dat men in onderling overleg het contract binnen die periode eventueel overzet op naam van de Voedselbank. Er wordt gemikt op een heropening van de voedselbank op 3 april. Dat is nog niet zeker. De precieze planning van de verhuizing en die inrichtingswerkzaamheden moet nog gebeuren.

De vrijwilligers van de VB zullen extra tijd en energie nodig hebben om mee te werken aan het schoon en proper maken van de loods en de kantoorruimte. Er zal ook wat schilderwerk verricht moeten worden om het interieur een frisse aanblik te geven. Daarvoor zullen ook andere gelegenheidsvrijwilligers geworven moeten worden. Alle hens aan dek voor wie wil en kan je helpen bij de klussen, die bij zo’n verhuizing en herinrichting noodzakelijk zijn.

Peter Osendarp,
Voorzitter stichting Voedselbank Etten-Leur