Door May Rijnen op 8 januari 2017

Veranderingen in 2017

Het nieuwe jaar is weer begonnen en binnenkort begint ook de Raad weer.
Veel zaken zullen dit jaar en in volgende jaren worden afgerond, het nieuwe zwembad en de nieuwe Nobelaer komen eraan, de laatste stukjes nieuwe wijken zoals Streek en Schoenmakershoek worden afgerond.

Veel spectaculaire zaken staan ons niet meer te wachten. Het wordt controleren of bovengenoemde zaken volgens afspraak worden gerealiseerd en verder goed op de winkel passen.

Het sociaal domein blijft de grootste uitdaging. De Raad begint dan ook met een informatieve avond over de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning).
Het blijft een moeilijke zaak, veel wordt al goed geregeld, maar er zijn nog steeds zaken die verbetering behoeven. Wij houden de vinger aan de pols en staan open voor al uw op- en aanmerkingen hierover. Informeert u ons en wij gaan uw mening meenemen en bij daadwerkelijke problemen kijken wat wij voor u kunnen doen, als raadslid en ook via ons ombudsteam.

Hans Wierema schreef er enkele weken geleden al over: de vergaderstructuur gaat veranderen.
In de hoop het vergaderen van de Raad voor onze inwoners duidelijker te maken en de vergaderdruk voor de raadsleden wat te verminderen, wordt een nieuwe structuur voorgesteld.

Dit onderwerp moet eerst door het presidium worden geagendeerd (voorstel voor de vergadering van 6 februari) en dan door de raad worden bediscussieerd en geaccordeerd.

Het voorstel is in grote lijnen als volgt: de Raad vergadert in een cyclus van 6 weken, altijd op maandagavond.

Week 1:

de Raad bezoekt een bepaalde doelgroep, locatie of iets dergelijks, of krijgt voorlichting over bepaalde zaken.

Week 2:

de Raad luistert: actuele agendapunten worden toegelicht door een ambtenaar en inwoners kunnen aanschuiven en hun mening geven. Omdat dit meestal korte vergaderingen zijn, zal die avond verder gevuld worden met vergaderingen van werkgroepen, commissies etc.

Week 3:

de Raad bezoekt weer of wordt weer geïnformeerd.

Week 4:

de Raad debatteert, agendapunten worden door de fracties bediscussieerd en besloten, inwoners kunnen hier desgewenst inspreken.

Week 5:

de Raad bezoekt.

Week 6:

de Raad besluit. Agendapunten waarover in week 4 geen overeenstemming was bereikt of die door de fracties mee terug werden genomen voor nader overleg, worden alsnog besproken en er wordt gestemd.

Als u over dit onderwerp nog vragen heeft, laat het ons weten, via de website of rechtstreeks aan de fractieleden.

May Rijnen

May Rijnen

May Rijnen

May Rijnen-Faber, geboren 15 mei 1952. Na mijn studie fysiotherapie heb ik vele jaren met plezier in verpleeghuizen gewerkt. Daarna ben ik les gaan geven aan het ROC West Brabant en dat doe ik nog steeds. Vanaf 1998 ben ik lid van de gemeenteraadsfractie van de PVDA. Alle beleidsterreinen heb ik daarbij mogen behandelen en

Meer over May Rijnen