Door op 24 oktober 2015

Thema-avond over Zorg

Sinds een aantal jaar heeft het rijk geleidelijk steeds meer zorgtaken overgedragen aan de gemeenten. Vanaf 1 januari van dit jaar zijn daar weer verschillende taken bijgekomen, zoals dagbesteding en begeleiding. Ongetwijfeld heeft u alle berichtgeving in de media gevolgd, als u niet al beroepshalve bij deze overgang betrokken was.

Nu 2015 op een eind begint te lopen, is het goed om een beeld te hebben van de stand van zaken. De verschillende afdelingen van de Partij van de Arbeid in West-Brabant hebben daarom besloten om een bijeenkomst te organiseren op 18 november a.s. in de Nobelaer te Etten-Leur.

De bedoeling van de avond is niet om alleen maar terug te kijken naar wat fout gegaan is (we hebben genoeg gehoord over de PGB-ellende) maar om vooruit te kijken naar de kansen en de mogelijkheden die er nog liggen. We willen dit doen met alle betrokkenen, zoals politiek (gemeenteraden, wethouders, ambtenaren), zorginstellingen en zorgvragers (cliëntenraden). Wij zijn ervan overtuigd dat collectieve ambities en plannen meer kans op gedeeld succes hebben dan individuele projecten.

In een debat willen we proberen met elkaar een agenda voor de toekomst op te stellen. Een agenda die iedereen binnen de eigen organisaties kan concretiseren. Daarbij hopen we ook dat veel raadsleden aanwezig zullen zijn die de informatie kunnen gebruiken voor de gemeentelijke kaders in 2016 en verder. Voorafgaand aan het debat reflecteren verschillende sprekers vanuit verschillende invalshoeken op de afgelopen periode en geven tevens een schets van hun toekomstperspectief.

De avond begint om 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur) en wordt om 22:00 uur afgesloten.
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

19:30 – 19:35Opening door avondvoorzitter Arjen van Drunen
19:35 – 19:50Inleiding vanuit de landelijke politiek door Henk Leenders, Tweede Kamerlid PvdA
19:50 – 20:05Inleiding door Chantal van Spaendonck, directeur Care Innovation Centre Roosendaal
20:05 – 20:25Vier forumleden (wethouder, zorgverlener, ondersteuner, zorgvrager) houden ieder een pitch van 5 minuten
20:25 – 20:35Korte pauze
20:35 – 21:30Debat forumleden aan de hand van stellingen. Zaal doet mee.
21:30 – 22:00Formuleren gemeenschappelijke ambities
22:00Afsluiting door Arjen van Drunen

Na afloop is er gelegenheid tot napraten met een drankje.

Wij hopen op uw aanwezigheid en uw inbreng.
Wij stellen het zeer op prijs als u zich per mail wilt aanmelden. Dat kan via Danny Rog.
Wij stellen het eveneens op prijs als u deze uitnodiging wilt verspreiden onder collega’s en medewerkers.

Met groet,
Danny Rog, voorzitter PvdA Etten-Leur
Eeuwoud van den Heuvel, voorzitter PvdA Breda
Leon Aanraad, voorzitter PvdA Steenbergen
Kees Jongmans voorzitter PvdA Roosendaal

Thema-avond Zorg

  • 18 november 2015
  • De Nobelaer te Etten-Leur
  • Inloop: 19:00 uur
  • Aanvang: 19:30 uur
  • Einde: 22:00 uur