Door op 6 maart 2014

Rendez-Vous in Het Anbarg

140226 anbargOp 27 februari waren alle politieke partijen uitgenodigd in Het Anbarg voor een ‘Rendez-Vous’. Regelmatig worden buurtbewoners uitgenodigd om samen met de bewoners van Het Anbarg in gesprek te gaan, zich te laten informeren of samen een activiteit te ondernemen.

Deze keer waren de politieke partijen uit Etten-Leur uitgenodigd. Elke partij mocht zich kort presenteren en daarna was er de gelegenheid tot vragen stellen. Veel vragen gingen over de (komende) veranderingen in WMO en AWBZ, maar ook over de gewijzigde scootmobiel-regeling en kosten vervoer, zoals deeltaxi. We hebben zaken uitgelegd, toegelicht en daardoor getracht de zorgen wat weg te nemen. Veel van deze zaken zulken de komende tijd pas hun beslag krijgen en dat vereist van ons een duidelijke vinger aan de pols.

Namens de PvdA Etten-Leur mocht ik het woord voeren. De klachten en zorgen van de bewoners en inwoners zijn heel herkenbaar. Sommige zaken worden al goed geregeld en dat heb ik de vraagstellers ook verteld. Andere zaken komen binnenkort tot uitvoering en ik/wij zullen ons goed moeten realiseren wat besluiten in dezen inhouden voor de mensen die het rechtstreeks treft. Daar ga ik me hard voor maken.

Het was een prettige, goed georganiseerde middag die informatief was voor iedere aanwezige.