Door op 8 januari 2015

Protestbijeenkomst ‘Je suis Charlie’

Op initiatief van Floor Sprenger uit Etten-Leur kwamen vanavond ruim honderd mensen bijeen voor het Raadhuis op de Markt.

Het gemeentebestuur ondersteunde het initiatief van harte en burgemeester Van Rijnbach hield om klokslag zes uur een korte krachtige toespraak. Gedurende een minuut stilte werden de slachtoffers herdacht. Vele aanwezigen hielden uit protest een pen, potlood of bord omhoog.

Het was een korte, maar indrukwekkende bijeenkomst. De wetenschap dat op hetzelfde moment in talloze steden in Nederland en Europa mensen in protest bijeen waren, maakte het nog indrukwekkender.

Verslag van ‘Etten-Leur leeft’: