Door op 8 maart 2014

Mee met mee

Een van de sterke punten die Etten-Leur te bieden heeft, en waar de PvdA aan heeft bijgedragen, is onze visie op speciaal onderwijs en vooral hoe wij het vervoer regelen naar de gespecialiseerde scholen die buiten onze gemeentegrenzen liggen.
Daar waar om ons heen flink bezuinigd wordt op dit punt, lukt het in Etten-Leur om het niveau hoog te houden en er zorg voor te dragen dat ieder kind veilig op zijn of haar bestemming aankomt.

De PvdA wilde hier nog een stapje verder in gaan. Leerlingen uit het speciaal onderwijs met beperkingen als autisme, leerproblemen etc. moeten de kans krijgen om zelfstandig te kunnen reizen. Zij hoeven niet hun hele schooltijd veroordeeld te zijn tot het busje dat ze ophaalt en afzet.

De PvdA riep B&W op om maatregelen te nemen en met een plan te komen deze leerlingen meer mogelijkheden te bieden en zo een handvat te reiken om zich zekerder te laten voelen in het reguliere verkeer. Hoe trots kunnen we zijn dat Etten-Leur zich hierop aanmeldde voor het project MEE op Weg. Een organisatie dat zich bezighoudt met het matchen van een leerling in het speciaal onderwijs met een maatje.

Dit maatje gaat mee met de leerling. Ze oefenen de reis met het openbaar vervoer of met de fiets en dat zorgt er zo voor dat de leerling zich steeds wat zelfverzekerder voelt. Er wordt voor gezorgd dat de leerling niet aan zijn of haar lot wordt over gelaten. Op het moment dat de reis van en naar school lukt is dat een enorme overwinning voor de leerling.

Uiteraard is dit geheel vrijwillig. Wij kunnen nog steeds zorg dragen voor degenen die gebruik willen of moeten blijven maken van het speciaal vervoer, maar hebben wel een extra mogelijkheid aangebracht voor ontplooiing.

Het mooiste moment was de informatie-avond in het Oude Raadhuis waar ouders met hun kind konden komen luisteren naar de plannen en vragen konden stellen. Drie jongens van 12 jaar met een autistische beperking zaten in de zaal en een jongen stak halverwege zijn hand op. Hij zei dolenthousiast: “Ik doe wel mee! Ben ik eindelijk van dat busje af.”

Wij blijven ons sterk maken voor deze kinderen, net zoals wij ons sterk blijven maken voor een sociaal en eerlijk Etten-Leur.