Door Jeffrey Bakx op 11 december 2016

Jongerenwerkloosheid krijgt aandacht

De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een financiële en humanitaire crisis. Dit heeft er onder andere toe geleid dat het aantal banen op de arbeidsmarkt afnam, dat het sociaal domein hervormd moest worden en dat we een antwoord moesten vinden voor de opvang van vluchtelingen. Het lijkt erop dat we inmiddels het hoofd hebben kunnen bieden aan al deze maatschappelijke onrust. De arbeidsmarkt trekt weer aan, het aantal werklozen neemt gestaag af en ook een extra toebedeling van het aantal op te vangen vluchtelingen blijkt niet nodig.

Ondanks dit positieve geluid maken wij ons zorgen over onze jongeren. Het lijkt er meer en meer op, dat juist deze groep hard getroffen wordt door de gevolgen van de crises. Het is voor jongeren vandaag de dag nog steeds moeilijk om aan inkomsten of aan een woning te komen. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat het werkloosheidspercentage onder jongeren twee keer zo groot is als bij alle andere bevolkingsgroepen.

Daarnaast is het voor werkloze jongeren extra moeilijk aanspraak te kunnen maken op een bijstandsuitkering. Zij moeten zich in laten schrijven voor een studie, waarbij het aanvragen van studiefinanciering als voorliggende voorziening wordt gezien. Dit biedt niet voor iedereen uitkomst. Wij vinden daarom dat er extra aandacht nodig is om deze jongeren intensief te begeleiden naar een baan. Juist nu, omdat het voor veel jongeren niet mogelijk is een eerlijke start te maken en een mooie toekomst op te bouwen.

Bij de behandeling van de ‘Kadernota’, bij de ‘Begroting’ en bij het vaststellen van de ‘Re-integratieverordening 2016’ hebben wij het College van Burgemeester en Wethouders dit op het hart gedrukt. Uiteindelijk heeft het erin geresulteerd dat voor deze jongeren alle instrumenten bij het Werkplein Hart van West-Brabant optimaal worden ingezet. Er kan naast de reguliere dienstverlening sinds kort ook gebruik gemaakt worden van instrumenten zoals incidentele loonkosten-subsidie, een participatieplaats en detachering om jongeren verder te helpen bij het vinden van een baan.

CBS-cijfers oktober 2016:
Werkloosheidspercentage 15 tot en met 25 jaar (10,8%)
Werkloosheidspercentage 25 tot en met 45 jaar (4,3%)
Werkloosheidspercentage 45 tot en met 75 jaar (5,1%)

jeugdwerkloosheid-1976

Bij de foto:
Betoging tegen jeugdwerkloosheid

Maker
Fotograaf: Bert Nienhuis
Vervaardigingsjaar
27-03-1976
Vervaardigingsplaats
Rotterdam
Omschrijving
Betoging georganiseerd door verschillende jeugdorganisaties tegen de jeugdwerkloosheid. De leus was:”Samen sterk voor poen en werk” .

Het geheugen van Nederland

Jeffrey Bakx

Jeffrey Bakx

Jeffrey Bakx, geboren en opgegroeid in Fijnaart en Heijningen (1986), sinds november 2012 samenwonend in Etten-Leur. Jeffrey heeft medio 2009 de HBO opleiding Sociaal Juridische Dienstverdeling aan de Hogeschool INHolland afgerond en is aansluitend als ambtenaar in dienst getreden bij de Gemeente Schiedam. In 2015 ging de afdeling waar hij werkzaam was op in de

Meer over Jeffrey Bakx