Door op 3 april 2015

Jaarverslag 2014

Afgelopen jaar is een zwaar jaar geweest voor onze partij en daarmee ook voor onze afdeling.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben we een zetel moeten inleveren, waardoor we nu nog maar met twee zetels in de raad zitten.

Gelukkig zijn deze ingevuld door de ervaren en kundige raadsleden May Rijnen en Hans Wierema en worden zij bijgestaan door het talent Ghasem Nosrati als burgerraadslid.
Wij hebben er als bestuur daarom ook alle vertrouwen in dat de PvdA, ook met slechts twee zetels, een duidelijke en herkenbare stem heeft in de gemeenteraad van Etten-Leur.

Doordat er bij het vormen van een nieuw bestuur een potentieel nieuw bestuurslid toch besloot zich terug te trekken en onze secretaris Marlous Vaes besloot te stoppen in het bestuur vanwege een andere mooie uitdaging die op haar pad kwam, zijn wij met te weinig bestuursleden over om de afdeling op een goede, zichtbare manier te profileren en de plannen, die we zeker hebben liggen, uit te voeren zoals wij dat willen.

De oproep van dit bestuur naar onze leden is helder: we hebben jullie nodig om sterker te staan en weer te groeien. Elke medewerking is gewenst. Of je nou eens per jaar, maand of week de tijd hebt: jouw hulp is meer dan ooit belangrijk.

Het afgelopen jaar laten we achter ons en we kijken vooruit naar de mogelijkheden. Een frisse start met nieuwe ideeën en kansen.
Wij hebben als bestuur niet stilgezeten en zijn aan de slag gegaan met de optie tot samenwerking in de regio. Daarbij kan je denken aan het samen organiseren van thema-avonden, campagnes en het delen van kennis onder de fractieleden en bestuursleden.

Rest mij nog de leden die ons het afgelopen jaar trouw gebleven zijn en zijn blijven geloven in de PvdA en de sociaaldemocratie te bedanken daarvoor.
Het is makkelijk mee te lopen als je de wind in de rug hebt, maar je hebt pas kracht en een visie voor de toekomst als je voorop blijft lopen bij tegenwind.
Ondanks soms de twijfel en onbegrip over de huidige kabinetsplannen moeten we niet vergeten dat onze partij een rijke geschiedenis heeft met daarbij een duidelijke visie en overtuiging. De leiders van vandaag kunnen fouten maken, de partij van morgen is wat wij er samen van maken. Laat je stem horen, dat is beter dan weglopen.
Wij hopen je te mogen begroeten tijdens een van de toekomstige activiteiten of op een fractie- of bestuursvergadering die bijgewoond kunnen worden op afspraak.

Danny Rog, voorzitter PvdA afdeling Etten-Leur