Door op 31 mei 2017

Het klimaat zit op hete kolen

Als het klopt dat President Trump zich terugtrekt uit het klimaatakkoord, dan is vandaag een treurige dag voor de wereld, vindt staatsecretaris Sharon Dijksma. En een bittere teleurstelling.

Attje Kuiken noemt het namens de PvdA-fractie ‘oliedom’. Trump speelt met de toekomst van onze kinderen. Welke fabels hij ook gelooft, de rest van de wereld moet doorgaan met de aanpak van klimaatsverandering. Wat de PvdA betreft neemt Nederland hierin het voortouw.

Afgelopen week organiseerde Sharon Dijksma een Klimaattop in Californië.

“Toch moeten we positief blijven en vooruitkijken, ondanks dat dit een grote klap is. Het Klimaatakkoord van Parijs is door 195 landen ondertekend, waaronder grote vervuilers die blijven strijden tegen klimaatverandering. Ik ben hoopvol over wat ik vorige week in de VS heb gezien. Veel staten en steden willen door en dat kan gelukkig ook doordat ze veel eigen wetgevende ruimte hebben.”