Door op 26 september 2013

Hans Wierema kandidaat-wethouder

Vanavond is door fractie en bestuur van de PvdA Etten-Leur besloten Hans Wierema voor te dragen als kandidaat-wethouder voor de laatste maanden in deze bestuursperiode. Indien de gemeenteraad besluit hem als
wethouder aan te stellen zal May Rijnen de functie van fractievoorzitter invullen. In de eerstvolgende raadsvergadering na 30 september hopen wij een nieuw raadslid te presenteren.

Bericht aan de leden:
Noteer nu vast in uw agenda: op 10 oktober houdt de PvdA Etten-Leur een extra ledenvergadering. Nadere informatie volgt.