23 januari 2014

Even voorstellen: Ghasem Nosrati

Tien dagen achtereen stellen we hier onze eerste tien kandidaten voor. Kunt u zo lang niet wachten, ga dan naar Kandidaten. We hebben alle kandidaten dezelfde vragen gesteld, bijvoorbeeld over het waarom van hun keuze voor de PvdA en wat ze willen bereiken voor Etten-Leur.

Vandaag stellen we onze nummer zes aan u voor: Ghasem Nosrati.

Mijn naam is Ghasem Nosrati. Ik ben geboren op 5 juni 1992. Sinds 2000 woon ik in Nederland. Oorspronkelijk kom ik uit Afghanistan en ik woon sinds 2004 in Etten-Leur.

opleiding, beroep?
Ik studeer momenteel bedrijfseconomie aan de universiteit van Tilburg. Dit is een studie die ik altijd al graag wilde doen en ik volg mijn opleiding met plezier. Naast mijn opleiding ben ik werkzaam als verkoper bij Media Markt Breda op de telecom-afdeling. Ook in mijn werk heb ik veel plezier met lieftallige collega’s. Na mijn opleiding zou ik het liefst willen beginnen met een eigen onderneming.

overige activiteiten?
Op mijn middelbare school, de KSE, kreeg ik interesse in politieke vraagstukken. Dit vertaalde zich al snel in mijn deelname aan MEP, Model European Parlement. Dit was een leerzame en leuke ervaring. Sindsdien heb ik besloten om later deel te nemen in de regionale politiek. 
Daarnaast heb ik ook op de KSE een aantal jaren als voorzitter van de leerlingeraad meegedraaid en heb ik plaatsgenomen in de medezeggenschapsraad van de school. Verder heb ik in het verleden een aantal functie bekleed in de toenmalige ‘Afghaanse vereniging Etten-Leur’.
 Verder lees ik graag in mijn vrijetijd en hou ik van een gezellige pot zaalvoetbal.

waarom PvdA?
Ik heb voor PvdA gekozen, omdat de slogan mij erg aanspreekt, namelijk ‘Nederland socialer en sterker’. Sinds 2013 ben ik officieel lid geworden van de PvdA-afdeling in Etten-Leur.

wat wil je bereiken, veranderen, behouden?
Ik heb voor de PvdA gekozen omdat de slogan mij erg aanspreekt, namelijk ‘Nederland socialer en sterker’. Ik heb ambitie om gekozen te worden als gemeenteraadslid. Een belangrijke waarde hierbij vind ik ook dat ‘iedereen meetelt’ in de samenleving.

wat wil je bereiken, veranderen, behouden?
Gezien mijn kennis en kunde omtrent economie vind ik het van belang dat Etten-Leur als gemeente financieel gezond en welvarend is. Een belangrijke rol hierbij ligt bij de ondernemers om de werkgelegenheid te bevorderen. 
Daarnaast vind ik het van belang dat iedereen in de samenleving telt, ook de zwakkeren in de samenleving moeten rekenen op een goed sociaal vangnet als het even minder gaat.
Tot slot vind ik het belangrijk dat alle groepen in de samenleving zich in een prettige leefomgeving bevinden in Etten-Leur.

hoe ben je te bereiken?
Ik ben te bereiken via Facebookpagina Etten-Leur Kiest en LinkedIn. 
Heb je vragen? Wil je je mening delen? Neem gerust contact op!