22 januari 2014

Even voorstellen: Clara Legêne

Tien dagen achtereen stellen we hier onze eerste tien kandidaten voor. Kunt u zo lang niet wachten, ga dan naar Kandidaten. We hebben alle kandidaten dezelfde vragen gesteld, bijvoorbeeld over het waarom van hun keuze voor de PvdA en wat ze willen bereiken voor Etten-Leur.

Vandaag stellen we onze nummer vijf aan u voor: Clara Legêne.

Mijn naam is Clara Legêne.
Ik ben geboren in 1953, ben helaas in 2000 al jong weduwe geworden en ik heb drie intussen volwassen kinderen en een pasgeboren kleinzoon. En een pleegdochter, die zelf intussen ook moeder is geworden.

opleiding, beroep?
Na het gymnasium ging ik culturele antropologie studeren, maar na mijn kandidaatsexamen trok de muziek toch harder en meldde ik me aan bij het conservatorium. Daar studeerde ik af als docent schoolmuziek, docent hobo en koordirigent. Sindsdien geef ik met veel plezier, nu al bijna dertig jaar, muziekles op een middelbare school en dirigeerde ik vele jaren vele koren en ensembles en leidde nieuwe dirigenten op. Ook was ik docent aan een conservatorium. Gaandeweg verlegde mijn focus zich meer naar besturen en onderzoeken. Voor een grote landelijke organisatie voor amateurmusici, Huismuziek, was ik uitvoerend secretaris en daarnaast deed ik onderzoek naar cultuureducatie, ook in Etten-Leur (2005).

Internet en computers hadden al vroeg mijn belangstelling. In 2010 ben ik met een eigen bedrijf begonnen, Legêne Web- en Tekstredactie. Voor mensen die niet zo bedreven zijn in het beheren van websites of die gewoon geen zin hebben in de techniek ervan, zorg ik dat hun stukken in foutloos Nederlands op hun websites worden geplaatst. Desgewenst bouw ik de website zelf ook voor ze. Plezierig werk voor dankbare klanten, onder wie ook enkele landelijke politici.
Daarnaast geef ik, als de formatie het ten minste toelaat, informatiekunde op de middelbare school.

overige activiteiten?
In 2002 werd ik door de PvdA Etten-Leur gevraagd me kandidaat te stellen voor de gemeenteraad. Ik was bestuurlijk als vrijwilliger al actief op vele terreinen. De gelegenheid als raadslid zelf mede ‘aan de knoppen te zitten’ heb ik daarom met beide handen gegrepen. Tot 2010 heb ik deel uitgemaakt van de raadsfractie en er geen seconde spijt van gehad. Het was bevredigend om echt zaken voor elkaar te krijgen. Om zaken ten goede te helpen veranderen waar ik met anderen in mijn gewone leven tegenaan was gelopen. Ik hield van de debatten met andere partijen en binnen de fractie. Maar ook de controlerende taak van de raad vond ik erg zinvol. Toen de PvdA in 2010 zetels verloor vond ik het daarom echt jammer dat ik net buiten de raadsboot viel.

Maar de politiek bleef mijn belangstelling houden. Voor onze afdeling bereid ik als afgevaardigde de congressen voor en ga ik naar de congressen en andere vergaderingen buiten Etten-Leur. Ook maakte ik een paar keer deel uit van resonansgroepen (onderwijs en sociale zaken) voor Kamerleden. Daarin denk je mee over het te voeren beleid en breng je voor Kamerleden relevante informatie in. Verder was ik jarenlang actief betrokken bij de werkgroep Recht in het Midden-Oosten van de PvdA. Een werkgroep die helaas ter ziele is, omdat er verschil van mening ontstond met het partijbestuur over het toelatingsbeleid. Maar mijn actieve betrokkenheid bij het Midden-Oostenconflict is nog steeds groot.

In mijn vrijetijd lees ik veel en graag en verzorg ik een dagelijks weblog, Claars Notes. Dat heeft – een beetje tot mijn verrassing, want ik maak het vooral voor mijn eigen lol – vele trouwe volgers en dat heeft weer geleid tot nieuwe en fijne vriendschappen. Internet kan mensen op een bijzondere manier verbinden, ook in het gewone leven.

Nadat ik in Etten-Leur enkele jaren actief betrokken was bij de opvang van vluchtelingen, ben ik me landelijk voor hen blijven inzetten. Dat is taai en vaak frustrerend werk. Het maakt me best ongerust dat het politieke beleid ten aanzien van asielverzoekers zo snel verhardt en de houding van vele mensen als het om vreemdelingen gaat bijna ongemerkt steeds vijandiger wordt.

waarom PvdA?
Ik heb me opnieuw voor de PvdA kandidaat gesteld omdat het politieke werk op lokaal niveau het concreetst en effectiefst is. Dichtbij de mensen voor wie je het doet en in direct contact met je medeburgers, dat spreekt me het meest aan. En hoewel ik het bepaald niet altijd met de koers van de landelijke PvdA eens ben, en dat ook probeer te laten horen waar en wanneer het kan, is er geen andere partij die me zo aanspreekt als de PvdA.

wat wil je bereiken, veranderen, behouden?
Als raadslid wil ik me inhoudelijk ondermeer inzetten voor een betere positie van het culturele leven in Etten-Leur. De bezuinigingen hebben hier en daar ongehoord hard toegeslagen en het is mijn ervaring dat verbeteringen niet altijd betekenen dat er meer geld bij moet. Het hart van ons culturele leven, de Nieuwe Nobelaer, heeft in de afgelopen jaren een omvangrijke en door de politiek (terecht) geëiste reorganisatie gerealiseerd, wat een prestatie van formaat is. Het wordt de hoogste tijd dat de lokale politiek zich aan haar deel van de afspraak gaat houden: huisvesting onder één dak. Zodat de verschillende onderdelen van de Nieuwe Nobelaer eindelijk onder gezondere omstandigheden aan hun herstel kunnen gaan werken.

Verder wil ik me als raadslid graag gaan richten op communicatie. Om beter zichtbaar te maken wat we als raadsfractie doen en wat we willen. Mensen meer te prikkelen om mee te denken. Zelf als fractie actief meedenken met anderen. Dat is er de laatste jaren bij ingeschoten, wat niemand kwalijk te nemen is. Dit betekent dus het opnieuw in het leven roepen van een nieuwsbrief, beter gebruik van onze website. Maar ook: het organiseren van avonden rond een actueel thema en daarover met elkaar in gesprek gaan. Elkaar meer voeden met ideeën, dat is het idee.

hoe is het om in Etten-Leur te wonen?
Ik woon sinds 1980 in Etten-Leur en voelde me hier al snel thuis. Het is een fijne plaats voor kinderen om op te groeien, vind ik. Niet te groot, niet te klein, mooie natuur in de directe omgeving, goede verbindingen met grotere steden om ons heen, veel kunst, cultuur en plaatselijke activiteiten. En leuke mensen, dat ook.

hoe ben je te bereiken?
Ik zit op facebook, twitter, LinkedIn.