Door Hans Wierema op 16 maart 2015

Earth Hour

Geacht college,
Op zaterdag 28 maart is het weer zover. Vanaf 20:30 uur Nederlandse tijd gaan over de hele wereld weer miljoenen lampen een uur uit voor ‘Earth Hour‘. Met dit initiatief roept het Internationale Wereld Natuur Fonds wereldwijd mensen op om op ludieke wijze aandacht te vragen voor de kwetsbaarheid van de aarde.

In het recente verleden heeft onze gemeente daar ook aan meegedaan door de buitenverlichting van het Oude Raadhuis en die van de Hervormde kerk/Raadszaal te doven. De PvdA is van mening dat de overheid in het algemeen – en dus voor Etten-Leur niet anders – het goede voorbeeld moet geven als het bijvoorbeeld gaat over aandacht vragen voor de kwetsbaarheid van de aarde en zich daarnaar ook dient te gedragen.

Daarom heeft onze fractie de volgende vragen:

  1. Is het College dit jaar weer van plan om op gelijke wijze aandacht te besteden aan ‘Earth Hour’? Zo nee, waarom niet?
  2. Zou het College bereid zijn om meer lichten te doven, bijvoorbeeld ook die binnen het Oude Raadhuis, Hervormde kerk/Raadszaal en gemeentehuis? Wellicht zijn er meer geschikte locaties? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het College van plan om haar voornemens te communiceren met de bewoners van Etten-Leur, zodat die hieromtrent geïnformeerd worden en dit voorbeeld kunnen volgen? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het mogelijk voor het College om sneller dan gebruikelijk te reageren op dit schrijven? Omdat anders mogelijk 28 maart al achter ons ligt.

Hoogachtend,
Namens de PvdA-fractie,
Hans Wierema

Hans Wierema

Hans Wierema

Hans Wierema, geboren in Rotterdam (1960), is getrouwd en vader van drie kinderen. Hans heeft aan de HEAO Breda Commerciële Economie gestudeerd en is gespecialiseerd in Industriële Marketing. Na diverse werkgevers, ook in Etten-Leur, is hij voor zichzelf begonnen als Vastgoedbeheerder. In zijn vrijetijd heeft hij vele bestuursfuncties vervuld, waaronder in de sport. In de

Meer over Hans Wierema