Door op 19 februari 2014

Diaconaal café

Vanavond, 19 februari, was voor de eerste keer een Diaconaal Café georganiseerd in Café de Pastoor. De organisatie was in handen van de gezamenlijke kerken.

Het was de bedoeling dat zes Etten-Leurenaren hun verhaal vertelden, verhalen die te maken hadden met sociale wetgeving en zorg. Diverse schrijnende verhalen werden verteld over diverse onderwerpen, zoals het niet toegankelijk zijn voor scootmobielen van de nieuwe brede school Spoorzone. Het verhaal van een moeder wier autistische zoontje uit huis geplaatst wordt omdat een PGB niet kon worden toegekend. Een oproep om binnen een wijk, straat of plein meer voor elkander te doen, enz.
Namens de PvdA Etten-Leur voerde Hans Wierema, lijsttrekker, het woord. Hij reageerde op de diverse verhalen en gaf een toelichting over landelijke wetgeving en de bijbehorende bezuinigingen en wat we daar in Etten-Leur mee te maken hebben en krijgen. Ook leveren de door Den Haag opgelegde kortingen grote druk op op het gemeentelijk zorgsysteem, zorgverleners en mantelzorgers. Toch blijven wij streven naar Etten-Leurse maat, maatwerk en extra zorg voor hen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Het was een drukbezochte avond waar veel bekende en onbekende inwoners de gelegenheid kregen hun verhalen te vertellen en hun vragen aan de politiek te stellen.