9 juli 2017

Brief PvdA Etten-Leur leidt tot Kamervragen

Begin juni stelde de PvdA Etten-Leur schriftelijke vragen aan het college over de explosie aan de Paukeslag.

Wij vinden het niet acceptabel dat particulieren in woonwijken ontheffing kunnen krijgen voor het bezit van explosieven. Wij vinden het ook niet acceptabel dat brandweer en gemeente geen lijsten hebben van personen/adressen die een ontheffing hebben, terwijl de politie hier wel over beschikt. Onze zorg is dat de veiligheid van onze hulp- en dienstverleners en van omwonenden daardoor niet optimaal wordt gewaarborgd.

Het college zag echter geen noodzaak om naar aanleiding van dit incident deze lijsten alsnog op te vragen. Wij kaartten de kwestie aan bij de Kamerleden van de PvdA, om te zien of zij onze zorgen delen. Dat doen ze. Attje Kuiken zag er aanleiding in, schriftelijke Kamervragen te stellen. U vindt ze in de link hieronder, en als download.

Kamervragen over explosieven in woonwijken (download)
Kamervragen over explosieven in woonwijken (link)

Wij houden u op de hoogte.