Door Joke Creusen op 13 maart 2017

Algemene ledenvergadering, 23 maart

Het bestuur van de PvdA afdeling Etten-Leur nodigt u uit voor een algemene ledenvergadering.

Datum: Donderdag 23 maart 2017
Tijd: 19.30 uur, inloop vanaf 19.15
Plaats: fractiekamer PvdA oude gemeentehuis (ingang Markt)

Agenda Algemene Leden Vergadering PvdA afd. Etten-Leur:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen vorige vergadering d.d. 26-1-2017 (worden verstrekt op 23-3)
3. Jaarverslag afdeling 2016
4. Kascommissie
5. Jaarrekening 2016 (wordt verstrekt op 23-3)
6. Congresafgevaardigde
7. Welke activiteiten in 2017/aanloop gemeenteraadsverkiezingen

PAUZE

8. Jaarverslag fractie 2016
9. Evalueren van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart jl.
10. Rondvraag en sluiting.

Telefonisch afmelden bij :
Danny Rog: 06-14448060
Joke Creusen: 06-53851035
Appen of SMS’sen kan ook.