Door Joke Creusen op 3 april 2015

Algemene ledenvergadering

Verslag Algemene ledenvergadering d.d. 26 maart 2015

Locatie: Oude Raadhuis

Twaalf Leden waren aanwezig in de kamer waar de fractie anders haar overleg heeft. Een mooie ronde tafel, waardoor de discussie met elkaar gemakkelijker werd.

Naast de gebruikelijke items als jaarverslagen, jaarrekening en kascommissie (die de jaarrekening goedkeurde), stond ook de verkiezing van een nieuwe voorzitter op de agenda.
Danny Rog werd met algemene stemmen door de vergadering gekozen.

Na de pauze vertelden de raadsleden May Rijnen, Hans Wierema en burgerraadslid Ghasem Nosrati over wat hun momenteel en in het recente verleden heeft beziggehouden.

Door de aanwezige leden werden verder nog punten aangedragen, die hen bezighouden in Etten-Leur, wat onze raadsleden mee kunnen nemen in hun raadswerk.
Ook werd er nog nagepraat over het gevoelige verlies van de PvdA tijdens de Provinciale Staten verkiezingen.

150326 pvda 2