Door Hans Wierema op 11 juni 2015

221 eiken aan het Schoonhout

Geacht college,

Wij schrijven u naar aanleiding van uw brief van 12 mei jl., verzonden aan de bewoners van het Schoonhout. Deze brief heeft onrust en commotie veroorzaakt en niet alleen onder de bewoners van het Schoonhout. Andere inwoners van Etten-Leur hebben zich ook over uw plannen uitgelaten.

Bewoners van het Schoonhout hebben zich inmiddels verenigd in een actiegroep en zijn op 22 mei jl. ontvangen door wethouder Van Hal. Naar wij hebben vernomen heeft men dit gesprek als positief ervaren, wat niet van de ‘toon’ van de brief gezegd kan worden.

In 2012 heeft de PvdA zich ook uitgelaten over de rigoureuze bomen kap die uw college voor had aan het Schoonhout. Toen werden de bomen ‘gered’ door de problemen die u als college had met de aannemer die de werkzaamheden moest uitvoeren. Inmiddels zijn we drie jaar verder en is er nog steeds een juridisch geschil gaande met deze aannemer.

Destijds hebben wij gewezen op de intentie van het toenmalige gemeentebestuur bij de aanleg van het Schoonhout. Men voorzag een drukke doorgaande weg richting de Keen, Schoenmakershoek en Zevenbergen. De huizen aan het Schoonhout hebben van origine geen openslaande ramen aan de voorkant en hebben een robuuste groenstructuur gekregen, juist vanwege het woonklimaat in deze straat. En als klap op de vuurpijl wordt de straat ‘Schoonhout’ genoemd.

wtb-helmond-sterfietspad-04De PvdA maakt zich zorgen over de voornemens van dit College. Het kappen van zo’n groot aantal bomen en het verleggen van het fietspad zal niet ten goede komen aan het woonklimaat in deze straat. Er zijn volgens de PvdA minder rigoureuze maatregelen te nemen om de voet- en fietspaden te herstellen.

Daarom heeft onze fractie de volgende vragen:

  1. Is het College op de hoogte van ‘Waterblock wortelbruggen’, zoals dat is toegepast op het fietspad van de Pangevaartdreef nabij Bosschenhoofd?
  2. Waarom wordt daar niet voor gekozen? En als het dan om financiële redenen is, om hoeveel gaat het dan?
  3. Kan het College inzichtelijk maken wat het financieel betekent om in drie sessies, de beoogde bomen te kappen en tegelijkertijd te vervangen door eventueel andere, robuuste bomen? Deze drie sessies dienen dan over een lange periode, bijvoorbeeld 15 – 20 jaar uitgestippeld te worden.
  4. Heeft het College zelf alternatieven die voorkomen dat het fietspad verlegd hoeft te worden en ervoor zorgen dat de bestaande robuuste bomenstructuur geen geweld wordt aangedaan?

Hoogachtend,

Namens de PvdA-fractie
Hans Wierema

Hans Wierema

Hans Wierema

Hans Wierema, geboren in Rotterdam (1960), is getrouwd en vader van drie kinderen. Hans heeft aan de HEAO Breda Commerciële Economie gestudeerd en is gespecialiseerd in Industriële Marketing. Na diverse werkgevers, ook in Etten-Leur, is hij voor zichzelf begonnen als Vastgoedbeheerder. In zijn vrijetijd heeft hij vele bestuursfuncties vervuld, waaronder in de sport. In de

Meer over Hans Wierema