Goed voor elkaar,
Goed voor Etten-Leur

Welkom op de website van de PvdA. Snel, overzichtelijk en actueel!


Brief PvdA Etten-Leur leidt tot Kamervragen

9 juli 2017

Begin juni stelde de PvdA Etten-Leur schriftelijke vragen aan het college over de explosie aan de Paukeslag. Wij vinden het niet acceptabel dat particulieren in woonwijken ontheffing kunnen krijgen voor het bezit van explosieven. Wij vinden het ook niet acceptabel dat brandweer en gemeente geen lijsten hebben van personen/adressen die een ontheffing hebben, terwijl de

lees verder »

Algemene beschouwingen 2017

door May Rijnen op 5 juli 2017

Al een aantal jaren beginnen wij onze algemene beschouwingen met een opmerking over het ontstane overschot. Dit jaar is wederom 1,3 miljoen overgehouden. Maar daarover is al bij de jaarrekening het nodige gezegd. Waarom is het niet mogelijk in Etten-Leur om de kadernota en de begroting beter op elkaar af te stemmen?

lees verder »

Gelukkig suikerfeest!

25 juni 2017

Wij wensen allen die het vieren een gelukkig suikerfeest! Eid mubarak!

Vragen PvdA-fractie over privacy

door Hans Wierema op 25 juni 2017

Op 22 mei stuurden we een brief aan het college van B&W. De aanleiding was een onderzoek van de Groene Amsterdammer over de manier waarop gemeenten omgaan met het opvragen en meewegen van medische dossiers van Wmo- en jeugdzorgcliënten. Lees hier het artikel in de Groene Amsterdammer. Lees hier het antwoord van het college. Bron

lees verder »

Vragen over brief college aan omwonenden Paukeslag

door Jeffrey Bakx op 4 juni 2017

Geacht College, Onze fractie heeft kennisgenomen van uw brief aan omwonenden, omtrent de situatie van een brand en honderden kilo’s explosieven die daarbij zijn aangetroffen in een schuur, aan de Paukeslag in Etten-Leur. In uw brief stelt u dat de 30-jarige bewoner van het pand een verzamelaar is van explosieven en munitie waarvoor aan hem

lees verder »

Het klimaat zit op hete kolen

door Clara Legêne op 31 mei 2017

Als het klopt dat President Trump zich terugtrekt uit het klimaatakkoord, dan is vandaag een treurige dag voor de wereld, vindt staatsecretaris Sharon Dijksma. En een bittere teleurstelling.

lees verder »

Ramadan kareem!

door Clara Legêne op 26 mei 2017

Wij wensen alle Etten-Leurenaren die Ramadan vieren een goede en gezegende tijd. Ramadan kareem!

lees verder »

Kandidaten Gemeenteraadsverkiezingen 2018

door Joke Creusen op 21 mei 2017

Op 21 maart 2018 is het zover. Dan zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereidingen en we streven ernaar een verkiezingslijst op te stellen met enthousiaste en betrokken mensen. Een mix van ervaring en nieuw talent vinden wij zeer belangrijk. Heb jij interesse? Dan willen we jou vragen

lees verder »

PvdA Brabantdag zaterdag 24 juni

door Clara Legêne op 21 mei 2017

Op zaterdag 24 juni 2017 vindt van 10.00-16.30 uur de zevende editie van de PvdA Brabantdag plaats op het provinciehuis in Den Bosch. Het programma voor 2017 staat – uiteraard – grotendeels in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen die in 2018 plaatsvinden en biedt weer ruime gelegenheid tot netwerken. Dit jaar openen de Jonge Socialisten

lees verder »

Dodenherdenking 2017

door Joke Creusen op 5 mei 2017

Altijd weer indrukwekkend. Of ik naar de televisie kijk, of net op Schiphol ben en het volledige KLM-grondpersoneel 2 minuten stilte zie houden, of – zoals gisteravond – als ik op het Van Bergenplein sta en alleen de vogeltjes hoor fluiten tijdens de 2 minuten stilte. Altijd weer indrukwekkend. Tijdens de herdenkingsdienst werd ik vooral

lees verder »